Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035143 2022-04-29 Mazowieckie
Eko przystanki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035375 2022-04-29 Mazowieckie
Aranżacja i nasadzenia zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035449 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035512 2022-04-29 Mazowieckie
Wymiana oświetlenia ulicznego na energo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031890 2022-04-11 Mazowieckie
Modernizacja budynków Domu Kultury
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1025299 2022-02-18 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3547W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963486 2021-11-22 Mazowieckie
Rozbiórka starego i budowa nowego mostu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963485 2021-11-22 Mazowieckie
Przebudowa SUW
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963565 2021-11-22 Mazowieckie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963561 2021-11-22 Mazowieckie
Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wod...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961407 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961408 2021-10-25 Mazowieckie
Zakup i dostawa autobusu szkolnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961404 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa ogólnodostępnych świetlic wiej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961287 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961327 2021-10-25 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa pieszych użytko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961326 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa osiedlowej niskoparametrowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961412 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa stacji uzdatniania wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961406 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa hydroforni ze zbiornikami retency...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963038 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963037 2021-10-25 Mazowieckie
Dobudowa szatni oraz dwóch sal lekcyjny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963134 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa i modernizacja drogi wojewódz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963139 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja ul. Aleje Lipowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963138 2021-10-25 Mazowieckie
Remont Basenu Miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963713 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964701 2021-10-25 Mazowieckie
Poprawa infrastruktury drogowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964700 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964714 2021-10-25 Mazowieckie
Uporządkowanie gospodarki (infrastruktu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964712 2021-10-25 Mazowieckie
Drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964724 2021-10-25 Mazowieckie
Poprawa standardu i jakości sieci drogo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948798 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu