Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035141 2022-04-29 Mazowieckie
Ielone płuca dla Płocka - nasadzenia w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035538 2022-04-29 Mazowieckie
Zakup materiału nasadzeniowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035539 2022-04-29 Mazowieckie
Zakup i montaż solarnych lamp oświetle...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035547 2022-04-29 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego z własnym...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035706 2022-04-29 Mazowieckie
Solarne oświetlenie uliczne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1036206 2022-04-26 Mazowieckie
Wdrożenie autorskiego oprogramowania do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1030877 2022-04-13 Mazowieckie
Remont dzwonnicy zlokalizowanej przy ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1029012 2022-03-29 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr 290420W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031419 2022-03-17 Mazowieckie
Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961319 2021-10-25 Mazowieckie
Zmiana sposobu ogrzewania wraz z popraw...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957609 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957605 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa i remont Stacji Uzdatniania W...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957599 2021-10-25 Mazowieckie
Ul. Witosa i ul. Szkolna oraz przebudowa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957601 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957597 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957606 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957572 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa PSZOK
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957571 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa SUW
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957562 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa Stacji Uzdatniania Wody
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
956060 2021-10-25 Lubuskie
Budowa drogi gminnej oraz drogi rowerowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963082 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963126 2021-10-25 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963125 2021-10-25 Mazowieckie
Adaptacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963430 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963429 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963597 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963600 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963596 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa ciągu ulic: Łozy, Floriańs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963718 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963716 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ści...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu