Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035214 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlania ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035373 2022-04-29 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Pods...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035788 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na e...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1029010 2022-03-29 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr 220709
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1031421 2022-03-17 Mazowieckie
Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Do...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961357 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957680 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961307 2021-10-25 Mazowieckie
Utworzenie parku rekreacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961306 2021-10-25 Mazowieckie
Poprawa jakości infrastruktury drogowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957681 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957610 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa ośrodka zdrowia wraz z rewitaliz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957672 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963011 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa i rozbudowa budynku przedszko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963050 2021-10-25 Mazowieckie
Wsparcie infrastruktury wodno-kanalizacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963049 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963191 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja obiektów Stacji Uzdatniani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963204 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa hali sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963708 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963925 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963926 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963924 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja systemu oświetlenia drogow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964801 2021-10-25 Mazowieckie
Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964800 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa ul. Świętokrzyskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964844 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ściek...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
965081 2021-10-25 Mazowieckie
Strategiczna rozbudowa infrastruktury sp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949227 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948967 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948968 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948944 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
940679 2021-09-13 Mazowieckie
Doposażenie w sprzęt IT
Wartość: widoczna po zakupie dostępu