Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1290069 2023-11-23 Mazowieckie
Termomodernizacja, remont lub wyposażeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268594 2023-10-11 Mazowieckie
Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267761 2023-09-29 Mazowieckie
Remont więźby dachowej z wymianą pokryci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254794 2023-09-19 Mazowieckie
Poprawa jakości opieki zdrowotnej poprze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1245999 2023-08-30 Mazowieckie
Zakup komputerów, oprogramowania i kompu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238743 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi relacji Sieluń - Rupin
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238781 2023-08-24 Mazowieckie
I Remont drogi gminnej nr 210610W w miej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238854 2023-08-24 Mazowieckie
Dofinansowania ze środków Rządowego Fund...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1239339 2023-08-24 Mazowieckie
Remont odcinka ulicy Przemysłowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229720 2023-08-01 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229719 2023-08-01 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1220456 2023-06-30 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1213870 2023-06-22 Mazowieckie
Sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1214654 2023-06-22 Mazowieckie
DziałaMy! - wzmocnienie funkcjonowania M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1208841 2023-06-02 Mazowieckie
Retencjonowanie wody deszczowej pochodzą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209407 2023-06-01 Mazowieckie
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209511 2023-06-01 Mazowieckie
Modernizacja świetlicy w miejscowości Ch...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209525 2023-06-01 Mazowieckie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Budac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209583 2023-06-01 Mazowieckie
Rozwój oferty kulturalnej poprzez zakup ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209595 2023-06-01 Mazowieckie
Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209959 2023-06-01 Mazowieckie
Termomodernizacja budynku świetlicy/stra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209992 2023-06-01 Mazowieckie
Organizacja stołówek i miejsc spożywania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210007 2023-06-01 Mazowieckie
Remont dachu i montaż instalacji fotowol...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210020 2023-06-01 Mazowieckie
Remont świetlicy w miejscowości Łaś na p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1210113 2023-06-01 Mazowieckie
Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Glinki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1207250 2023-05-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1208271 2023-05-25 Mazowieckie
Nasadzenia zieleni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1208288 2023-05-25 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego na en...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1202734 2023-05-22 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Kra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1200524 2023-05-18 Mazowieckie
Restauracja mogiły zbiorowej 20 Polaków ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu