Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035335 2022-04-29 Mazowieckie
Rewitalizacja parku miejskiego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035446 2022-04-29 Mazowieckie
Wykonanie zieleni na skarpie przy boisku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035525 2022-04-29 Mazowieckie
Wymiana opraw oświetlenia drogowego na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1029013 2022-03-29 Mazowieckie
Remont drogi gminnej nr 160612W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027671 2022-02-18 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1610W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963494 2021-11-22 Mazowieckie
Przebudowa i remont dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964444 2021-11-22 Mazowieckie
Zwiększenie jakości komunikacji mieszk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961359 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa Urzędu Gminy w Jasieńcu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961293 2021-10-25 Mazowieckie
Rozwój i modernizacja dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961250 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej wraz z budow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957627 2021-10-25 Mazowieckie
Montaż instalacji fotowoltaicznej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957557 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa i termomodernizacja budynków ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957567 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957566 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa budynku socjalnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963202 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa SUW
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963427 2021-10-25 Mazowieckie
Zagospodarowanie terenu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964866 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa bloku operacyjnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949451 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949452 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949430 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949438 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949027 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949026 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
937968 2021-08-31 Mazowieckie
Dofinansowanie do tworzenia i funkcjonow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930966 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930970 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931561 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931512 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931636 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931635 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu