Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1289989 2023-11-23 Mazowieckie
Termomodernizacja, remont lub wyposażeni...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266184 2023-10-11 Mazowieckie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269333 2023-10-11 Mazowieckie
Doposażenie podmiotu Orpea Polska w urzą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264973 2023-09-29 Mazowieckie
Prace konserwatorsko-restauratorskie zab...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1264971 2023-09-29 Mazowieckie
Wykonanie prac konserwatorskich dla zaby...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1254758 2023-09-19 Mazowieckie
Doposażenie w sprzęt medyczny SOR i prac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1251264 2023-09-13 Mazowieckie
Przebudowa istniejącego boiska piłkarski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1249513 2023-09-06 Mazowieckie
Likwidacja barier architektonicznych lub...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238740 2023-08-24 Mazowieckie
Ul. Długa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238741 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi gminnej nr 130423W Samorząd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238758 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi gminnej nr 131212W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1238807 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi gminnej ul. Alejowa w Łaska...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1239347 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi gminnej Nr 130811W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1239350 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi gminnej nr 130114W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1240099 2023-08-24 Mazowieckie
Remont drogi powiatowej Nr 1341W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229716 2023-08-01 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1229715 2023-08-01 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1220374 2023-07-11 Mazowieckie
Zakup pomocy dydaktycznychotacja w ramac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1220373 2023-07-11 Mazowieckie
Zakup pomocy dydaktycznychotacja w ramac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1220433 2023-07-05 Mazowieckie
Zakup pomocy dydaktycznychotacja w ramac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217376 2023-06-30 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1217375 2023-06-30 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1220463 2023-06-30 Mazowieckie
Aktywna tablica - tablice i monitory int...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1213799 2023-06-22 Mazowieckie
Sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1213773 2023-06-22 Mazowieckie
Sprzęt i oprogramowanie m.in.: komputery...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209326 2023-06-01 Mazowieckie
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209418 2023-06-01 Mazowieckie
Adaptacja pomieszczeń budynku B Urzędu M...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209419 2023-06-01 Mazowieckie
Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209562 2023-06-01 Mazowieckie
Zagospodarowanie budynku świetlicy wiejs...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1209568 2023-06-01 Mazowieckie
Remont Centrum Kultury w Łaskarzewie
Wartość: widoczna po zakupie dostępu