Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1035347 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia ulicznego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1035523 2022-04-29 Mazowieckie
Modernizacja oświetlenia drogowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1025282 2022-02-18 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1306W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1027666 2022-02-18 Mazowieckie
Przebudowa drogi powiatowej nr 1371W
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961164 2021-11-22 Mazowieckie
Modernizacja dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961163 2021-11-22 Mazowieckie
Rozwój infrastruktury sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964436 2021-11-22 Mazowieckie
Modernizacja infrastruktury wodnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964440 2021-11-22 Mazowieckie
Modernizacja infrastruktury drogowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964435 2021-11-22 Mazowieckie
Głęboka termomodernizacja budynk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
961281 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa budynku biblioteki z muzeum regio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
957580 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963080 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa i modernizacja sieci wodociągowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963079 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963118 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja sieci dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963136 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963482 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja dróg gminnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963916 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa instalacji fotowoltaicznych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
963915 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa 2 odcinków dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964705 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa infrastruktury sportowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964704 2021-10-25 Mazowieckie
Przebudowa dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964717 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964740 2021-10-25 Mazowieckie
Modernizacja dróg
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964776 2021-10-25 Mazowieckie
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964797 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
964864 2021-10-25 Mazowieckie
Rozbudowa drogi powiatowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
949436 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948940 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
948876 2021-10-11 Mazowieckie
Aktywna tablica - sprzęt, narzędzia i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
930974 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
931477 2021-07-26 Mazowieckie
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu