Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1289098 2023-11-23 Małopolskie
Na termomodernizację, remont lub wyposaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1285865 2023-11-06 Małopolskie
Budowa instalacji kogeneracji do produkc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278816 2023-10-25 Małopolskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1267845 2023-10-11 Małopolskie
Doposażenie Szpitala Wojewódzkiego im.Św...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270139 2023-10-11 Małopolskie
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji w rob...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276991 2023-09-29 Małopolskie
Renowacja zabytkowego Dworu w Radlnej (1...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276993 2023-09-29 Małopolskie
Remont i przebudowa wraz z częściową zmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277016 2023-09-29 Małopolskie
Kompleksowe prace konserwatorskie i rest...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277017 2023-09-29 Małopolskie
Prace konserwatorskie polichromii ścienn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274484 2023-09-27 Małopolskie
Modernizacja zabytkowego budynku przy ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275240 2023-09-27 Małopolskie
Renowacja parku miejskiego w miejscowośc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276121 2023-09-27 Małopolskie
Wykonanie prac konserwatorskich przy koś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276122 2023-09-27 Małopolskie
Wykonanie prac konserwatorskich przy koś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277812 2023-09-27 Małopolskie
Prace budowlane z renowacją i konserwacj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274512 2023-09-26 Małopolskie
MODERNIZACJA POPRZEZ REMONT ZABYTKOWEGO ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274513 2023-09-26 Małopolskie
WYKONANIE PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAU...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275488 2023-09-26 Małopolskie
Renowacja zabytkowego budynku Bazyliki K...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276153 2023-09-26 Małopolskie
Rewitalizacja zabytkowego cmentarza w Ry...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276156 2023-09-26 Małopolskie
Renowacja Dworu w Rzepienniku Biskupim
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276157 2023-09-26 Małopolskie
Restauracja schodów Kościoła Parafialneg...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276158 2023-09-26 Małopolskie
Renowacja Starej Plebanii w Parafii pw. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276345 2023-09-26 Małopolskie
Konserwacja techniczna i estetyczna poli...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276347 2023-09-26 Małopolskie
Częściowa restauracja Kościoła Rzymskoka...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276960 2023-09-26 Małopolskie
Wykonanie prac konserwatorskich w zakres...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276987 2023-09-26 Małopolskie
Rewaloryzacja pięciu zabytkowych kościoł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277030 2023-09-26 Małopolskie
Opracowanie programu prac konserwatorski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277032 2023-09-26 Małopolskie
Konserwacja elewacji zachodniej i północ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276989 2023-09-26 Małopolskie
Rewaloryzacja zabytkowej oficyny dworski...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277035 2023-09-26 Małopolskie
Prace konserwatorskie kościoła pw. Matki...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1260232 2023-09-19 Małopolskie
Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu