Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1289093 2023-11-23 Małopolskie
Na termomodernizację, remont lub wyposaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1285863 2023-11-06 Małopolskie
Budowa instalacji energetycznego wykorzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278825 2023-10-25 Małopolskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1265345 2023-10-11 Małopolskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266048 2023-10-11 Małopolskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1266065 2023-10-11 Małopolskie
Dofinansowanie systemu PRM w zakresie za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269351 2023-10-11 Małopolskie
Doposażenie Oddziału Rehabilitacji Neuro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269382 2023-10-11 Małopolskie
Doposażenie w sprzęt dla pacjentów po za...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270061 2023-10-11 Małopolskie
Urządzenia robotyczne do rehabilitacji w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276138 2023-09-29 Małopolskie
Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274491 2023-09-27 Małopolskie
Prace konserwatorskie przy XV-wiecznym t...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276137 2023-09-27 Małopolskie
Odnowienie ołtarza bocznego Św. Józefa w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274521 2023-09-26 Małopolskie
Remont zabytkowego kościoła pw. św. Jana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274714 2023-09-26 Małopolskie
Remont zabytkowej kapliczki pw. Przemien...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275249 2023-09-26 Małopolskie
Wykonanie prac restauratorsko-konserwato...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275250 2023-09-26 Małopolskie
Remont fragmentu muru wokół kościoła p.w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275251 2023-09-26 Małopolskie
Wykonanie systemu regulacji wilgotności ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275252 2023-09-26 Małopolskie
Remont dzwonnicy kościoła p.w. Św. Stani...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275489 2023-09-26 Małopolskie
Remont elewacji XIX - wiecznego budynku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275490 2023-09-26 Małopolskie
Prace konserwatorskie elewacji Kościoła ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276093 2023-09-26 Małopolskie
Prace remontowo-konserwatorskie przy koś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276094 2023-09-26 Małopolskie
Prace konserwatorskie prezbiterium zabyt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276096 2023-09-26 Małopolskie
Prace konserwatorskie i restauratorskie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276963 2023-09-26 Małopolskie
Remont dachu (II etap) zabytkowego pałac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276983 2023-09-26 Małopolskie
Renowacja wieży kościelnej oraz okładzin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1276962 2023-09-26 Małopolskie
Remont zabytkowego budynku Starej Pleban...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277747 2023-09-26 Małopolskie
Remont konserwatorski elewacji wierzy ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277748 2023-09-26 Małopolskie
Przeprowadzenie prac konserwatorsko-budo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277752 2023-09-26 Małopolskie
Budowa alejek na terenie zabytkowego Cme...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277754 2023-09-26 Małopolskie
Odnowa Altan w Parku Dolnym w Szczawnicy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu