Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
842110 2020-03-12 Małopolskie
Wyposażenie pracowni
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843343 2020-03-12 Małopolskie
E - Administracja w Gminie Stary Sącz
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842583 2020-03-06 Małopolskie
Modernizacja i dostosowanie domu kateche...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
842584 2020-03-06 Małopolskie
Odsłonięcie spod wtórnych przemalowań i ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843101 2020-03-03 Małopolskie
Klub Senior+
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
843111 2020-03-03 Małopolskie
Klub Senior+
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
837947 2020-02-17 Małopolskie
Remont i prace konserwatorskie w kościel...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834151 2020-01-30 Małopolskie
Budowa zadaszenia nad kontenerami zlokal...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834153 2020-01-30 Małopolskie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odp...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
834158 2020-01-30 Małopolskie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833208 2020-01-23 Małopolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833244 2020-01-23 Małopolskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833259 2020-01-23 Małopolskie
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833275 2020-01-23 Małopolskie
Budowa kanalizacji sanitarnej Operacja ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
833308 2020-01-23 Małopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu