Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
880856 2020-12-10 Małopolskie
Prace dostosowawcze w budynkach szpitaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880870 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa i przebudowa istniejącego obie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880871 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja odcinków DW 969 na terenie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880873 2020-12-10 Małopolskie
Modernizacja tarasu głównego wraz z wyko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880874 2020-12-10 Małopolskie
Obwodnica Koszyc.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880875 2020-12-10 Małopolskie
Budowa podziemnego zbiornika przeciwpoża...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880876 2020-12-10 Małopolskie
Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880877 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Dziecięc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880879 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja Woj...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880880 2020-12-10 Małopolskie
Poprawa jakości świadczonych usług zdrow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880881 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa skrzyżowania DW 791 z DP 1079...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
880885 2020-12-10 Małopolskie
Budowa sali gimnastycznej przy budynku L...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881278 2020-12-10 Małopolskie
Realizacja części zadań w ramach rozbudo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881280 2020-12-10 Małopolskie
Przebudowa i rozbudowa budynku Ośrodka Z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881283 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Filipowic...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881284 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o h...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881285 2020-12-10 Małopolskie
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mogilanac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
881286 2020-12-10 Małopolskie
Budowa świetlicy wiejskiej w Orłowie.
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879441 2020-11-26 Małopolskie
Opracowanie innowacyjnej technologii pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879442 2020-11-26 Małopolskie
Eko-efektywny wielopaliwowy układ napędo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879692 2020-11-26 Małopolskie
Prace badawczo - rozwojowe zmierzające d...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879696 2020-11-26 Małopolskie
Cyfrowy symulator elektromobilności dla ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878329 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878341 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878358 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878373 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878486 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878859 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
878889 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
879117 2020-11-18 Małopolskie
Zakup sprzętu do nauki zdalnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu