Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
1289088 2023-11-23 Małopolskie
Na termomodernizację, remont lub wyposaż...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1285867 2023-11-06 Małopolskie
Budowa Zakładu Odzysku Energii w Krakowi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278802 2023-10-25 Małopolskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1278818 2023-10-25 Małopolskie
Zakupu systemu holterowskiego pomiaru ci...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1268740 2023-10-11 Małopolskie
Zakup innowacyjnych, rehabilitacyjnych u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269488 2023-10-11 Małopolskie
Zakup urządzeń robotycznych do rehabilit...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1269546 2023-10-11 Małopolskie
Doposażenie Wojewódzkiego Specjalistyczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1270142 2023-10-11 Małopolskie
Doposażenie oddziałów rehabilitacji ogól...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1261874 2023-10-04 Małopolskie
Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274487 2023-09-27 Małopolskie
Modernizacja, remont wraz z przebudową z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274488 2023-09-27 Małopolskie
Zabezpieczenie i utrwalenie substancji z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275197 2023-09-27 Małopolskie
Prace konserwatorskie w kościele p.w. św...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275200 2023-09-27 Małopolskie
Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczyn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275201 2023-09-27 Małopolskie
Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275203 2023-09-27 Małopolskie
Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275206 2023-09-27 Małopolskie
Remont konserwatorski muru obwodowego ze...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1275244 2023-09-27 Małopolskie
Prace remontowo-konserwatorskie w budynk...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277786 2023-09-27 Małopolskie
Modernizacja oraz prace konserwatorskie ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277853 2023-09-27 Małopolskie
Prace ratunkowe typu konserwatorskiego p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277854 2023-09-27 Małopolskie
Remont konserwatorski wraz z towarzysząc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277855 2023-09-27 Małopolskie
Kompleksowa renowacja XVI-wiecznego Lamu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1277018 2023-09-27 Małopolskie
Prace remontowo-konserwatorskie na teren...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274516 2023-09-26 Małopolskie
Remont konserwatorski zabytkowych organó...
1274517 2023-09-26 Małopolskie
Remont i renowacja ołtarza głównego w Ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274518 2023-09-26 Małopolskie
Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274519 2023-09-26 Małopolskie
Wymiana nawierzchni wokół kościoła paraf...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274520 2023-09-26 Małopolskie
Renowacja drewnianej dzwonnicy z XVIII w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274522 2023-09-26 Małopolskie
Odwodnienie przy Kościele p.w. Św. Bartł...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274621 2023-09-26 Małopolskie
Prace konserwatorskie ołtarza Ukrzyżowan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
1274622 2023-09-26 Małopolskie
Renowacja ambony w Kościele p.w. Najświę...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu