Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
885957 2021-01-27 Mazowieckie
Miejsca postojowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885960 2021-01-27 Mazowieckie
Miejsca postojowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885961 2021-01-27 Podkarpackie
Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885963 2021-01-27 Podkarpackie
Kompleksowe usługi informatyczne ( tj. o...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885964 2021-01-27 Podkarpackie
Opieka informatyczna na oprogramowaniem ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885962 2021-01-27 Podkarpackie
Dostawa odczynników do wykonywania badań...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885941 2021-01-27 Mazowieckie
Miejsca postojowe
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885967 2021-01-27 Mazowieckie
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885968 2021-01-27 Wielkopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i pr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885969 2021-01-27 Wielkopolskie
Budowa garaży - Wielka Wieś
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885970 2021-01-27 Wielkopolskie
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885971 2021-01-27 Wielkopolskie
Żłobek miejski "Bukowianka"
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885972 2021-01-27 Wielkopolskie
Bieżące utrzymanie dróg gminnych - wałow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885974 2021-01-27 Mazowieckie
Remont dróg gminnych na terenie Gminy Wo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885975 2021-01-27 Mazowieckie
Przebudowa drogi gminnej nr 351216W rela...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885977 2021-01-27 Mazowieckie
Budowa sieci wodociągowej na terenie Gmi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
885979 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i b...
885980 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej i p...
885981 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
885982 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
885988 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej
885987 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej
885986 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej
885985 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej
885983 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Rozbudowa drogi powiatowej
885984 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa drogi powiatowej
885989 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa ul. Lipowej
885990 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa ul. Mazurskiej
885978 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Sporządzenie dokumentacji projektowej na...
885991 2021-01-27 Warmińsko-Mazurskie
Alkometr A2.0/04, remont budynków garażo...