Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
759971 2018-09-21 Łódzkie
Budowa drogi o łącznej długości do 700,0...
759753 2018-09-20 Wielkopolskie
Budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 k...
759754 2018-09-20 Mazowieckie
Budowa oświetlenia ulicznego - ul. A. Ko...
759792 2018-09-20 Podlaskie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do ...
759795 2018-09-20 Śląskie
Budowa dwóch zbiorników na cukier wraz z...
759797 2018-09-20 Śląskie
Stacja bazowa telefonii komorkowej PLAY ...
759796 2018-09-20 Podlaskie
Remont kruchty w kościele p.w. Bożego Ci...
759860 2018-09-20 Podlaskie
Budowa obiektów będących częścią tartaku
759869 2018-09-20 Śląskie
Budowa dwóch budynków dwulokalowych w za...
759870 2018-09-20 Wielkopolskie
Żłobek
759955 2018-09-20 Śląskie
Podział budynku usługowo-mieszkalnego na...
759956 2018-09-20 Śląskie
Budowa szkółki narciarskiej Maxiland
759958 2018-09-20 Śląskie
Przebudowa i rozbudowa sieci elektroener...
759959 2018-09-20 Śląskie
Przebudowa mostu w ciągu ulicy Wspólnej
759960 2018-09-20 Podlaskie
Budowa placu zabaw z mini siłownią
759961 2018-09-20 Śląskie
Adaptacja nieużytkowanej łąki na parking
759962 2018-09-20 Śląskie
Remont konserwatorski fragmentu zabytkow...
759963 2018-09-20 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznej linii kablow...
759793 2018-09-20 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznych linii napow...
759409 2018-09-19 Małopolskie
OSP Trzemeśnia - zakup Quada na ratunek ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759410 2018-09-19 Małopolskie
Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759411 2018-09-19 Małopolskie
Wyposażenie gastronomiczne i bieżące Dom...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759412 2018-09-19 Małopolskie
Renowacja głównej alejki na Cmentarzu Ko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759413 2018-09-19 Małopolskie
Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole P...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759414 2018-09-19 Małopolskie
Budowa alejki rowerowej - do odpoczynku ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759415 2018-09-19 Małopolskie
Budowa bocznych alejek na cmentarzu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759416 2018-09-19 Małopolskie
Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawow...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759417 2018-09-19 Małopolskie
Miejsce spotkań dla mieszkańców - altana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759418 2018-09-19 Małopolskie
Place zabaw oraz siłownie plenerowe real...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
759419 2018-09-19 Małopolskie
Zakup klimatyzacji do budynku OSP i Świe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu