Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
808502 2019-08-23 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinn...
808503 2019-08-23 Śląskie
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinn...
808494 2019-08-23 Śląskie
 „Projekt hali produkcyjno-magazynowej w...
808505 2019-08-23 Śląskie
Budowa kontenerowej stacji transformator...
808493 2019-08-23 Podlaskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
808492 2019-08-23 Lubelskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
808491 2019-08-23 Mazowieckie
 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzin...
808490 2019-08-23 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
808531 2019-08-23 Mazowieckie
Rozbudowa centrum handlowego Maxim na os...
808358 2019-08-22 Dolnośląskie,
Kujawsko-Pomorskie,
Lubelskie,
Łódzkie,
Małopolskie,
Mazowieckie,
Podlaskie,
Pomorskie,
Śląskie,
Wielkopolskie,
Zachodniopomorskie
Zakup elektrycznych samochodów
808357 2019-08-22 Lubelskie
Zespół bloków mieszkalnych
808350 2019-08-22 Lubelskie
Sieć elektroenergetyczna skaładająca się...
808297 2019-08-22 Podlaskie
Budowa gazociągu średniego ciśnienia
808299 2019-08-22 Podlaskie
Budowa elektroenergetycznej kablowej lin...
808389 2019-08-22 Podkarpackie
Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa ...
808390 2019-08-22 Podkarpackie
Budowa wiaty z częścią magazynową, wewnę...
808391 2019-08-22 Podkarpackie
Przebudowa istniejącej linii gazociągu ś...
808392 2019-08-22 Podkarpackie
Instalacja zbiornikowa na gaz płynny dla...
808414 2019-08-22 Podkarpackie
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynk...
808412 2019-08-22 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
808411 2019-08-22 Kujawsko-Pomorskie
 Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 cze...
808410 2019-08-22 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
808408 2019-08-22 Wielkopolskie
 Rekultywacja składowiska odpadów innych...
808407 2019-08-22 Wielkopolskie
 budowa placu magazynowego z zadaszonymi...
808406 2019-08-22 Wielkopolskie
 Przetwarzanie odpadów – przygotowanie o...
808405 2019-08-22 Wielkopolskie
 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m...
808404 2019-08-22 Mazowieckie
 Zmiana sposobu użytkowania części poprz...
808403 2019-08-22 Lubelskie
 dot. wydania decyzji o środowiskowych u...
808402 2019-08-22 Podlaskie
 Brak potrzeby przeprowadzenia oceny odd...
808401 2019-08-22 Podlaskie
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1575B w...