Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
862147 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Postanowienie o podjęciu zawieszonego p...
862159 2020-07-14 Kujawsko-Pomorskie
 Decyzja o umorzeniu postępowania admini...
862158 2020-07-14 Lubuskie
 Budowa i eksploatacja elektrowni słonec...
862156 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Budowa instalacji fotowoltaicznej o moc...
862155 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW...
862154 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Budowie farmy fotowoltaicznej (parku so...
862216 2020-07-14 Łódzkie
Budowa stacji bazowej telefonii komórkow...
862153 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Budowa farmy fotowoltaicznej (Elektrown...
862152 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Budowa elektrowni fotowoltaicznej „MAHO...
862151 2020-07-14 Kujawsko-Pomorskie
 Wniosek w sprawie wydania decyzji o śro...
862150 2020-07-14 Śląskie
 wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
862149 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
862148 2020-07-14 Zachodniopomorskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861916 2020-07-13 Podkarpackie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861915 2020-07-13 Warmińsko-Mazurskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861962 2020-07-13 Lubuskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861961 2020-07-13 Opolskie
 Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej o moc...
861959 2020-07-13 Podkarpackie
 "Zabudowa sprężarki na OZG Kupno - KGZ ...
861958 2020-07-13 Podkarpackie
 "Przezbrojenie odwiertu Jodłówka - 22 z...
861957 2020-07-13 Mazowieckie
 budowa Domów Seniora na dz. ew. nr 70/1...
861956 2020-07-13 Mazowieckie
 Budowa zespołu budynków mieszkalnych wi...
861955 2020-07-13 Pomorskie
 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniac...
861954 2020-07-13 Małopolskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861953 2020-07-13 Podlaskie
 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskow...
861960 2020-07-13 Wielkopolskie
 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniac...
862135 2020-07-13 Łódzkie
Budowa farmy fotowoltaicznej "RZECZYCA I...
862138 2020-07-13 Łódzkie
Rozbudowa i pzrebudowa budynku administr...
862140 2020-07-13 Łódzkie
Budowa sieci elektroenergetycznej niskie...
862143 2020-07-13 Łódzkie
Remont stropów i klatek schodowych budyn...
862161 2020-07-13 Łódzkie
Przebudowa budynku głównego zakładu prod...