Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
721668 2018-01-16 Małopolskie
Świadczenie usług asysty technicznej ora...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721670 2018-01-16 Małopolskie
Usługi serwisowe, konserwacja i przegląd...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721671 2018-01-16 Lubelskie
Konserwacje i naprawy eksplatacyjne urzą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721672 2018-01-16 Małopolskie
Usługa w postaci odczytu dawkomierzy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721984 2018-01-16 Wielkopolskie
Przebudowa drogi powiatowej nr 2709P
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721996 2018-01-16 Małopolskie
Zakup odczynników wraz z dzierżawą liczn...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721997 2018-01-16 Podlaskie
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721998 2018-01-16 Małopolskie
Zakup systemu próżniowego probówek do po...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721999 2018-01-16 Wielkopolskie
Przebudowa mostu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721359 2018-01-15 Śląskie
Remont chodnika łączącego ul. Czapli z a...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721360 2018-01-15 Śląskie
Remont chodnika pomiędzy ul. Pogodną a u...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721362 2018-01-15 Śląskie
Remont obiektów hali sportowej przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721363 2018-01-15 Śląskie
Remont piwnic w budynku Urzędu przy ul. ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721364 2018-01-15 Lubuskie
Opracowanie dokumentacji projektowej na ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721470 2018-01-15 Kujawsko-Pomorskie
Budowa ulicy Olsztyńskiej w Niwach - pro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721471 2018-01-15 Podkarpackie
Chodniki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721473 2018-01-15 Podkarpackie
Drogi gminne
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721474 2018-01-15 Wielkopolskie
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721475 2018-01-15 Wielkopolskie
Przebudowa drogi gminnej z odwodnieniem
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721476 2018-01-15 Wielkopolskie
Przebudowa ulicy Szkolnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721469 2018-01-15 Wielkopolskie
Termomodemizacja budynku
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721477 2018-01-15 Wielkopolskie
Budowa ul. Dojazdowej i fragmentu ul. Ry...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721478 2018-01-15 Wielkopolskie
Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721479 2018-01-15 Wielkopolskie
Malowanie oznakowania poziomego na ulica...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721480 2018-01-15 Wielkopolskie
Ul. Dożynkowa
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721481 2018-01-15 Wielkopolskie
Budowa chodnika w ul. Studziennej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721482 2018-01-15 Wielkopolskie
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. More...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721483 2018-01-15 Wielkopolskie
Remont chodnika w ul. Jana III Sobieskie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721485 2018-01-15 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa budynku komunalnego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
721486 2018-01-15 Wielkopolskie
Budowa chodnika w ul. Kościelnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu