Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
734474 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejski...
734480 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734481 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi gminnej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734489 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa dróg gminnych
734490 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1...
734491 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa farmy fotowoltaicznej Radowiska o...
734492 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Farma fotowoltaiczna DOBRCZ VII
734493 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa farmy fotowoltaicznej DOBRCZ X
734494 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa zdolności produkcyjnych nawozó...
734499 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie
Budowa zakładu produkcji basenów kąpielo...
734295 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa budynku w celu realizacji ogól...
734300 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Budynki mieszklane jednorodzinne w zabud...
734305 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa z rozbudową i nadbudową budyn...
734312 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Obiekt budowlany - drukarnia
734354 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Rozbudowa hali produkcyjno-magazynowej
734356 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa parkingów przed świetlicami
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734357 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa systemu nawadniania boisk
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734358 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa drogi
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734406 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa remizy
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734407 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa ulicy Armii Krajowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734408 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Opracowanie projektu i budowa elementów ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734410 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa Schroniska dla Bezdomnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734411 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Wykonanie podbudowy ulicy Stawowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734452 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa linii kablowej SN, słupowej stacj...
734475 2018-03-22 Kujawsko-Pomorskie
Budowa hali widowiskowo - sportowej
734458 2018-03-21 Kujawsko-Pomorskie
Przebudowa skarpy i budowa schodów przy ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734460 2018-03-21 Kujawsko-Pomorskie
Utrzymanie oznakowania pionowego i pozio...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734462 2018-03-21 Kujawsko-Pomorskie
Budowa ulicy Lipowej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734463 2018-03-21 Kujawsko-Pomorskie
Budowa chodników
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734464 2018-03-21 Kujawsko-Pomorskie
Budowa budynku mieszkalnego z mieszkania...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu