Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
734467 2018-03-20 Kujawsko-Pomorskie
Budowa sztucznego retencyjnego zbiornika...
734092 2018-03-19 Zachodniopomorskie
Sieć kanalizacji sanitarnej z przepompow...
734395 2018-03-18 Małopolskie
Budowa spalarni
732736 2018-03-13 Wielkopolskie
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody
732533 2018-03-12 Wielkopolskie
Budowa punktu selektywnego zbierania odp...
732539 2018-03-12 Wielkopolskie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz...
734369 2018-03-02 Świętokrzyskie
Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
729139 2018-02-20 Wielkopolskie
Rozbudowa zakładu wytwarzania kompostu d...
728317 2018-02-15 Wielkopolskie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
730925 2018-02-15 Lubelskie
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
730923 2018-02-15 Lubelskie
Przebudowa stacji wodociągowej w Bogucin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
727324 2018-02-09 Mazowieckie
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wo...
727188 2018-02-08 Warmińsko-Mazurskie
Przebudowa kanalizacji sanitarnej z budo...
725221 2018-01-31 Łódzkie
Budowa oczyszczalni ścieków w Przedborzu...
725171 2018-01-30 Świętokrzyskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suched...
726426 2018-01-26 Lubelskie
Ochrona powietrza i zmniejszenie wykorzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
722922 2018-01-18 Małopolskie
Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odp...
732743 2018-01-18 Wielkopolskie
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni śc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
722948 2018-01-17 Lubuskie
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni śc...
731056 2018-01-17 Małopolskie
Wykonanie nawierzchni asfaltowych na dro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
722397 2018-01-16 Świętokrzyskie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ście...
721328 2018-01-12 Dolnośląskie
Uruchomienie zakładu przetwarzania zużyt...
720234 2018-01-08 Wielkopolskie
Stacja demontażu pojazdów wycofanych z e...
719932 2018-01-05 Mazowieckie
Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zbie...
720093 2018-01-05 Małopolskie
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
720127 2018-01-05 Podkarpackie
Odbiór i transport odpadów komunalnych z...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
720128 2018-01-05 Wielkopolskie
Janowiec Wielkopolski Budowa PSZOK
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
720142 2018-01-05 Podkarpackie
Odbieranie zmieszanych odpadów komunalny...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719765 2018-01-04 Wielkopolskie
Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadó...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719795 2018-01-04 Opolskie
Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowan...