Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Dotacje - woj. organizatora: opolskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
719953 2018-01-04 Opolskie
Upowszechnianie świadczenia e-usług w ra...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719954 2018-01-04 Opolskie
E-gmina - zwiększenie uczestnictwa miesz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719955 2018-01-04 Opolskie
E-Ozimek - rozwój cyfrowych usług Konku...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719957 2018-01-04 Opolskie
Elektroniczne usługi publiczne - e-admin...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719958 2018-01-04 Opolskie
OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719959 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719960 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie e-usług w SPZOZ w Głubczycach ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719961 2018-01-04 Opolskie
Rozwój elektronicznych usług publicznych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719962 2018-01-04 Opolskie
Rozwój e-usług publicznych i sytemu zarz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719963 2018-01-04 Opolskie
E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719967 2018-01-04 Opolskie
Rozwój elektronicznych usług publicznych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719969 2018-01-04 Opolskie
Poprawa jakości i dostępności świadczeń ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719970 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie E-usług medycznych w Zakładzie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719971 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informa...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719973 2018-01-04 Opolskie
Wprowadzenie e-usług w Krapkowickim Cent...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719974 2018-01-04 Opolskie
E-szpital - stworzenie cyfrowego systemu...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719976 2018-01-04 Opolskie
Wdrożenie e-usług medycznych poprzez roz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719978 2018-01-04 Opolskie
Świadczenie e-usług w obszarze mieszkaln...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
719977 2018-01-04 Opolskie
Rozwój elektronicznych usług publicznych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
717745 2017-12-15 Opolskie
43 km gazociągu Tworóg - Kędzierzyn
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
717810 2017-12-12 Opolskie
Oznakowanie przejść dla pieszych zlokali...
717811 2017-12-12 Opolskie
Oznakowanie przejść dla pieszych zlokali...
717815 2017-12-12 Opolskie
Oznakowanie przejść dla pieszych zlokali...
716406 2017-12-11 Opolskie
Dofinansowanie projektu w ramach działan...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
716166 2017-12-07 Opolskie
Utworzenie sieci ośrodków referencyjnych...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
715936 2017-12-06 Opolskie
Rewitalizacja miasta Paczków Konkurs nr...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
715937 2017-12-06 Opolskie
Realizacja Lokalnego Programu Rewitaliza...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
715938 2017-12-06 Opolskie
Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
715939 2017-12-06 Opolskie
Rewitalizacja terenów miasta Otmuchowa ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
715940 2017-12-06 Opolskie
Dzienny Dom Seniora, Stacja Caritas i ga...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu