Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Dotacje - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
734398 2018-03-21 Kujawsko-Pomorskie
Oczyszczalnia Kapuściska, systemy energe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733641 2018-03-15 Śląskie
Zachowanie dziedzictwa kulturowego zabyt...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733186 2018-03-14 Lubuskie
Budowa sieci kanalizacyjnej w Miejscowoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733188 2018-03-14 Lubuskie
Sieć kanalizacyjna z przyłączeniami
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733189 2018-03-14 Lubuskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733190 2018-03-14 Lubuskie
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na k...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733142 2018-03-14 Lubuskie
Remont kanalizacji metodą bezwykopową w ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734072 2018-03-12 Lubuskie
Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz p...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733149 2018-03-12 Lubuskie
Remont oczyszczalni ścieków, budowa kana...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734074 2018-03-12 Lubuskie
Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z b...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734075 2018-03-12 Lubuskie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ście...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734076 2018-03-12 Lubuskie
Rozbudowa systemu wodno - ściekowego
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734077 2018-03-12 Lubuskie
Uporządkowanie gospodarki wodno - ścieko...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
734078 2018-03-12 Lubuskie
Budowa systemu kanalizacji zbiorczej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
732395 2018-03-07 Podlaskie
Plac Kościuszki
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
732376 2018-03-02 Podlaskie
Remont nawierzchni, wymiana ławek i oświ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
732379 2018-02-28 Podlaskie
Nowe tereny dla inwestorów
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
731301 2018-02-27 Śląskie
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
731302 2018-02-27 Śląskie
Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jez...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
730157 2018-02-22 Śląskie
Dofinansowanie projektu budowy kanalizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733157 2018-02-21 Lubuskie
Budowa i modernizacja systemu kanalizacy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733159 2018-02-21 Lubuskie
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni śc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733160 2018-02-21 Lubuskie
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomera...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733164 2018-02-21 Lubuskie
Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733166 2018-02-21 Lubuskie
Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
733156 2018-02-21 Lubuskie
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni śc...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
727742 2018-02-12 Wielkopolskie
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowe...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
728858 2018-02-09 Podlaskie
Odbudowa stawów przy ul. Marczukowskiej ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
728536 2018-02-07 Wielkopolskie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ście...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
728525 2018-02-07 Wielkopolskie
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu