Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4343328 2018-02-20 Budowa schroniska dla zwierząt w Rawiczu – etap I Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): BZPF.2710.50.2017 1. Przedmiotem zam...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343369 2018-02-20 Dolnośląskie PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 2 W CELU DOSTOSOWANIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH NA POTRZEBY ZESPOŁU ZARZĄDZANIA ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343366 2018-02-20 Mazowieckie Udzielenie kredytu krótkoterminowego do wysokości 20000000,00 zł działającego na zasadach odnawialnej linii kredytowej, na pokryc...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343354 2018-02-20 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAW...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343353 2018-02-20 Łódzkie Budowa skateparku w ramach projektu budowa Parku Nowe Oblicze Przedmiotem zamówienia jest budowa skateparku w Parku Nowe Oblicz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343352 2018-02-20 POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAW...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343348 2018-02-20 Mazowieckie Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej Zakup autobusu przezn...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343340 2018-02-20 Przeglądy serwisowe i naprawa pojazdów samochodowych Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwica...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343337 2018-02-20 Mazowieckie Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 8/2018/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest prenumerata bazy danych AccessM...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343335 2018-02-20 Małopolskie Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 – dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego, przystosowanego do przewozu o...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343327 2018-02-20 Przetarg na usługi pralnicze Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące: pranie, dezynfekcję, znakowanie, prasowanie, maglowan...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343363 2018-02-20 Lubuskie Budowa pomostów pływających oraz zagospodarowanie plaży zgodnie z zadaniem pn.: „Zagospodarowanie miejsca wykorzystywanego do kąp...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343362 2018-02-20 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 18/2018/PN/DZP 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne odzieży ochro...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343361 2018-02-20 Śląskie Nadzór inwestorski nad realizacją projektu pn. „Termomodernizacja budynków II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343357 2018-02-20 Projekt budowlany i wykonawczy na budowę połączenia ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych w Kaliszu Numer referencyjny (jeżeli...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343356 2018-02-20 Lubelskie Dostawa nabiału do kuchni szpitalnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łosicach Numer referencyjny (jeżeli ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343367 2018-02-20 Śląskie Przetarg nieograniczony na zakup wraz z dostawą mięsa, wędlin, podrobów, flaków wołowych, drobiu i podrobów mrożonych II dla potrz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343359 2018-02-20 Wielkopolskie Organizacja dowozu dzieci do placówek oświatowych położonych na terenie Gminy Bojanowo Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): IR...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343365 2018-02-20 Mazowieckie Kompleksowa obsługa serwisowa dwóch wysokonakładowych urządzeń kopiująco-drukujących do druku czarno-białego Océ VP 2110 i Canon I...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343342 2018-02-20 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: Przeprowadzenie kursów przygotowujących do egzaminów czeladniczych Przeprowadzenie kursów teoretycznych przygot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343373 2018-02-20 Świętokrzyskie Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Kurs operatora pilarek mechanicznych do ścinki drzew” dla 10 uczniów Przep...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343374 2018-02-20 Mazowieckie Część nr: 3 Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kasjer-sprzedawca” dla 8 uczniów Przeprowadzenie szkolenia grupowego „Kasj...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343375 2018-02-20 Mazowieckie Część nr: 4 Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia grupowego „Florysta z elementami aranżacji stołu” dla 10 uczniów Przeprowadzenie szko...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343376 2018-02-20 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dozór i ochrona fizyczna Przychodni Specjalistycznych - nieruchomości przy ul. Komorowickiej 23 w Bielsku-Białe...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343368 2018-02-20 Wielkopolskie "Remont świetlicy wiejskiej w Miąskowie - działka nr 102" w ramach zadania p.n. „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiej...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343343 2018-02-20 Mazowieckie Część nr: 1 Nazwa: Część 1 - Dozór i ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego - nieruchomości przy ul. Lipnickiej 26 w Bielsku-Biał...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343378 2018-02-20 CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Zakończenie prac kon...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343339 2018-02-20 CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Modernizacja budynku...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343377 2018-02-20 CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego inwestycji pn. „Budowa „Małej Wioski...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4343360 2018-02-20 Małopolskie wykonanie projektu dla budynku Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie- KC-zp.272-8/18 Numer referencyjny (jeżel...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)