Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Inwestycje - woj. organizatora: śląskie - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
713831 2017-11-21 Śląskie
Budynek biurowy
713878 2017-11-21 Śląskie
Budowa odcinka trasy N-S od ulicy Bukowe...
713879 2017-11-21 Śląskie
Budowa odcinka trasy N-S od ulicy E. Kok...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713881 2017-11-21 Śląskie
Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolnoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713883 2017-11-21 Śląskie
Budowa trasy N-S na odcinku od ul. Magaz...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713884 2017-11-21 Śląskie
Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713885 2017-11-21 Śląskie
Przebudowa ulicy Piastowskiej
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713886 2017-11-21 Śląskie
Rozbudowa ulicy Janasa oraz ulicy Wolnoś...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713888 2017-11-21 Śląskie
Budowa i rozbudowa ulic na terenie miast...
713890 2017-11-21 Śląskie
Budowa parkingów na terenie miasta
713891 2017-11-21 Śląskie
Modernizacja ul. Bałtyckiej (wraz z odwo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713896 2017-11-21 Śląskie
Przebudowa dróg gruntowych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713897 2017-11-21 Śląskie
Przebudowa ulicy Reja
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713898 2017-11-21 Śląskie
Zagospodarowanie wód opadowych wraz z mo...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713899 2017-11-21 Śląskie
Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ul...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713900 2017-11-21 Śląskie
Budowa węzła przesiadkowego oraz przebud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713902 2017-11-21 Śląskie
Trasy rowerowe na terenie miasta Ruda Śl...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713903 2017-11-21 Śląskie
Budowa i modernizacje dróg wewnętrznych,...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713904 2017-11-21 Śląskie
Budowa mieszkań komunalnych w Rudzie Ślą...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713905 2017-11-21 Śląskie
Budowa zespołu garaży wraz z zagospodaro...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713906 2017-11-21 Śląskie
Dobudowa windy dla niepełnosprawnych do ...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713907 2017-11-21 Śląskie
Modernizacja i renowacja zabytkowego bud...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713908 2017-11-21 Śląskie
Modernizacja i renowacja zabytkowego osi...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713909 2017-11-21 Śląskie
Termomodernizacja budynków komunalnych
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713910 2017-11-21 Śląskie
Wykonanie dokumentacji i termomodernizac...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713445 2017-11-20 Śląskie
Skwer rekreacyjno - wypoczynkowy w Strzy...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713450 2017-11-20 Śląskie
Rozbudowa monitoringu miejskiego
713756 2017-11-19 Śląskie
Centrum handlowe Tesco przy ul. Żorskiej...
713257 2017-11-18 Śląskie
Festiwal Futbolu
Wartość: widoczna po zakupie dostępu
713260 2017-11-18 Śląskie
BIBLIOTEKA odNOWA - remont i doposażenie...
Wartość: widoczna po zakupie dostępu