Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Dotacje - wyniki wyszukiwania

    
nrdatawojewództwoprzedmiot
705801 2017-09-22 Śląskie
Rozbudowa budynku
705840 2017-09-14 Mazowieckie
Rewitalizacja
706044 2017-09-27 Dolnośląskie
Badania przemysłowe i prace rozwojowe re...
706045 2017-09-27 Dolnośląskie
1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwoj...
706046 2017-09-27 Dolnośląskie
1.2 Sektorowe programy B+R (INNOSBZ) PO...
706047 2017-09-27 Dolnośląskie
1.2 Sektorowe programy B+R (INNOSTAL) PO...
706049 2017-09-27 Dolnośląskie
1.2 Sektorowe programy B+R (PBSE) POIR
706052 2017-09-27 Dolnośląskie
4.1.1 Stretegiczne programy badawcze dla...
706054 2017-09-27 Dolnośląskie
2.4 Modernizacja publicznych i niepublic...
706057 2017-09-27 Podlaskie
1.2 Wsparcie osób młodych pozostających ...
706058 2017-09-27 Dolnośląskie
2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we w...
706059 2017-09-27 Dolnośląskie
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWE...
706061 2017-09-27 Dolnośląskie
2.5 Skuteczna pomoc społeczna POWER
706062 2017-09-27 Dolnośląskie
2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWE...
706068 2017-09-27 Dolnośląskie
4.1 Innowacje społeczne POWER
706069 2017-09-27 Dolnośląskie
4.3 Współpraca ponadnarodowa
706081 2017-09-27 Łódzkie
II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowy...
706080 2017-09-27 Łódzkie
II.2.2 Promocja gospodarcza regionu
706079 2017-09-27 Łódzkie
I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowa...
706077 2017-09-27 Lubuskie
8.1.1 Poprawa dostępności i jakości eduk...
706076 2017-09-27 Lubuskie
7.1 Programy aktywnej integracji realizo...
706075 2017-09-27 Lubuskie
3.3.3 Ograniczenie niskiej emisji w mias...
706071 2017-09-27 Lubuskie
1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowi...
706078 2017-09-27 Łódzkie
II.3.1 Innowacje w MŚP
706082 2017-09-27 Pomorskie
5.4.2 Zdrowie na rynku pracy
706084 2017-09-27 Kujawsko-Pomorskie
3.4 Zrównoważona mobilność miejska i pro...
706085 2017-09-27 Kujawsko-Pomorskie
6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształ...
706086 2017-09-27 Kujawsko-Pomorskie
6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i...
706087 2017-09-27 Kujawsko-Pomorskie
5.1 Infrastruktura drogowa
706088 2017-09-27 Kujawsko-Pomorskie
1.5.2 Promocja gospodarcza