Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania zaawansowanego

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4373130 2018-03-23 Lubelskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach: Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady, Słomin i Raszyn na te...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373131 2018-03-23 Podkarpackie Łącznik Węzeł Zachodni A-4 – Straszęcin – Dębica. Numer referencyjny: ZP.271.24.2017 1) Budowa nowego odcinka drogi dł. ok. 1,80 k...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373132 2018-03-23 Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem VI: „Budowa sieci kanalizacyjnych w dzielnicy Ponikwoda” wchodzą...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373133 2018-03-23 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Praussa 2 i XVIII Liceum Ogólnokształcącegoprzy ul. Perla 11 w Łodzi N...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373150 2018-03-23 Mazowieckie Dostawa naczyń jednorazowego użytku (MAT/384/2017/2018). Numer referencyjny: MAT/384/2017/2018 Przedmiotem zamówienia jest: dostaw...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373156 2018-03-23 Pomorskie Dostawa specjalistycznych serwerów obliczeniowych dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed Numer referencyjny: A1...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373165 2018-03-23 Dolnośląskie Promocja gminy Polkowice poprzez sport w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2018 Numer referencyjny: ZP.271.6.2...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373166 2018-03-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 5 II.2.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa dla zadania "Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła – Wspomnienie ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373175 2018-03-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 4 II.2.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa dla zadania „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Chwaliszówka – Cysterska...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373176 2018-03-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 2 II.2.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa dla zadania "Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Polska Woda – Odlot...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373179 2018-03-23 Wykonanie prac związanych z pielęgnacją, utrzymaniem i zakładaniem zieleni na terenie Miasta i Gminy Piaseczno Numer referencyjny:...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373183 2018-03-23 Dolnośląskie Usługi sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu w 2018 r. Numer referencyjny: GCS.DZPI.2710.2.2018 1. Przedmiotem zamówienia ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373189 2018-03-23 Świadczenie usługi żeglugi śródlądowej pasażerskiej - w formie rejsów statkiem pasażerskim na Wiśle Numer referencyjny: PN 20/2018...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373190 2018-03-23 Świętokrzyskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dokumentacja projektowa dla zadania "Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Poleśnica – Azaliow...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373191 2018-03-23 Dostawa przekładników prądowych nn Numer referencyjny: RPUZ/P/1000/2017/DN/NU Dostawa przekładników prądowych nn – 30.300 sztuk., ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373192 2018-03-23 Małopolskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Dostawa łączników kątowych ŁKWH (pakiet 2 pozycje) w łącznej ilości 156 780 kpl. II.2.4) Opis zamówienia...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373194 2018-03-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości obiektów użytkowanych prz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373195 2018-03-23 Pomorskie Świadczenie usług serwisowych - centrale telefoniczne produkcji DGT użytkowane w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w latach 2018-2019...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373196 2018-03-23 Podlaskie Świadcze usług serwis w zakr usuw uste i awarii oraz wykon prac konserw i przeglądów w obszarze obwozabezpie, sterowań elektryc or...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373198 2018-03-23 CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Modernizacja kotła K-15 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem za...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373199 2018-03-23 Mazowieckie Wybór domu mediowego Numer referencyjny: 1100/AW00/ZI/KZ/2017/0000068564 1. Przedmiotem Umowy Ramowej, której dotyczy postępowanie...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373157 2018-03-23 Mazowieckie Zakup i dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kardiomonitorów z pulsoksymetrem oraz przeszkolenie personelu z zakresu ich obsług...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373202 2018-03-23 Wielkopolskie ZAMÓWIENIE NR DZP/65/DZP/53/PN/2017-2018CZĘŚĆ NR 4 V: Udzielenie zamówienia Meble medyczne II i wyposażenie do nowej Pracowni Hemo...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373232 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Meble medyczne na profilu aluminiowym – 8 pozycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik n...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373233 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Meble medyczne ze stali – 8 pozycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373234 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wyposażenie medyczne – 46 pozycji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373235 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Regały archiwizacyjne – 4 pozycje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373141 2018-03-23 Kujawsko-Pomorskie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Meble biurowe II.2.4) Opis zamówienia: Meble biurowe – 43 pozycje. Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373197 2018-03-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR 1 II.2.1) Nazwa: Wykonanie remontu kotła K-1 w Elektrociepłowni Żerań II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jes...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4373263 2018-03-23 Mazowieckie CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie remontu kotła K-2 w Elektrociepłowni Żerań II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyko...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)