Pressinfo
Infolinia Infolinia 800 800 707

Wyniki przetargów - wyniki wyszukiwania

    
nrdata ogł.wygrywającytemat
4366988 2018-03-18 Dostawa wraz z montażem placu zabaw do Przedszkola nr 9 w Lęborku Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): P.271.1.2018 1. Prze...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366991 2018-03-18 Podkarpackie Wykonanie koncepcji architektonicznej i kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonan...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366879 2018-03-17 Mazowieckie Usprawnienie połączeń w korytarzu północ – południe w sieci wspomagającej sieć TEN-T z podziałem na dwazadania Numer referencyjny:...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366880 2018-03-17 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z drogami w Golęczewie i Zielątkowie oraz wymiana sieci wodociągowej w Golęczewie z azbestowej,...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366883 2018-03-17 Mazowieckie Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych do siedziby Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie oraz podległych jedno...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366884 2018-03-17 Lubelskie Dostawa 3500 ton miału węglowego do kotłowni w Wojskowym Instytucie Medycznym Numer referencyjny: P/360/2017/GEng/WIM - 134/ZP/17 ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366898 2018-03-17 Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366900 2018-03-17 Łódzkie Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Świętoszowie oraz jednostek będących na zaopatrzeni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366904 2018-03-17 Mazowieckie Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady oraz worków foliowych do selektywnej zbiórki odpadów Przedmiotem zamówienia jest do...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366909 2018-03-17 Pomorskie Dostawa dwóch sztuk autobusów Numer referencyjny: S.271.8.2017 Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na zakupie na rzecz ...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366917 2018-03-17 Pomorskie Wykonywanie usług z zakresu gospodaki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2018 roku Część nr 1 Wykonywanie usług z zakresu gosp...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366918 2018-03-17 Wielkopolskie Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu Numer referencyjny: OP-ZP.7729.1.2018 Całod...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366922 2018-03-17 Pomorskie Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Ustka w 2018 roku - II postępowanie Numer referencyjny: SA.2...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366926 2018-03-17 Mazowieckie Świadczenie usług ubezpieczenia dla UG, obejmujących ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW oraz ASS, w okresie od 16....

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366927 2018-03-17 Mazowieckie Wykonanie specjalistycznego opracowania dendrologicznego – ekspertyzy (opinii) dendrologicznej 326 szt. drzew położonych na tereni...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366928 2018-03-17 Wielkopolskie Usługa transportu uczniów wraz z opiekunami na zajęcia specjalistyczne w laboratorium w Kaliszu, w ramach projektu pt. „Czas zawod...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366933 2018-03-17 Mazowieckie Świadczenie usługi serwisu technicznego pogwarancyjnego dla sprzętu serwerowego (serwerów, macierzy, przełączników FC, bibliotek t...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366934 2018-03-17 Mazowieckie Wsparcie techniczne dla macierzy dyskowych, systemów utrzymujących kopie zapasowe, sprzętu informatycznego i oprogramowania. Część...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366936 2018-03-17 Eksploatacja i konserwacja oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój Numer referencyjny: IKI. 271.95.2017...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366942 2018-03-17 Mazowieckie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych z budową stacji Warszawa Główna w ramach projektu POIiŚ 5.1-1...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366943 2018-03-17 Pomorskie Modernizację linii 220 kV Janów-Rogowiec, Rogowiec-Piotrków Numer referencyjny: CJI/WZ/38/2017/MS Przedmiotem zamówienia jest mode...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366944 2018-03-17 Mazowieckie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Puławskiej, ul. Klarnecistów, ul. Kapeli, ul. Kobzy, ul. Gajdy, ul. Farbiarskiej w Warsz...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366945 2018-03-17 Śląskie Dostawa części zamiennych wciągników, podciągników i ciągarek ręcznych dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w 2018 roku - g...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366946 2018-03-17 Śląskie Dostawa części zamiennych do przenośnika zgrzebłowego PATENTUS dla Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Biels...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366959 2018-03-17 Wielkopolskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont Stacji dmuchaw na terenie Zakładu „Pruszków” przy ul. Domaniewskiej 23...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366960 2018-03-17 Mazowieckie Transport osób skazanych i osadzonych w Aresztach Śledczych i Zakładach Karnych na terenie Warszawy do i z WER Warszawa, ul. Łączy...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366974 2018-03-17 Zachodniopomorskie Konserwacja i utrzymanie zieleni na terenie Cmentarza Centralnego oraz grobownictwa wojennego i na terenie pozostałych cmentarzy k...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366976 2018-03-17 Dolnośląskie Sukcesywne usługi sprzątania PGE Narodowego w Warszawie. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług spr...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366977 2018-03-17 „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie tytułów prawnych w formie służebności przesyłu: Budowa stacji transformatorowo-...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)

4366978 2018-03-17 Podkarpackie Zastępcza komunikacja autobusowa Skawina - Kraków Płaszów Zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Skawina - Kraków Płaszów w o...

(pełne dane widoczne po zakupie dostępu)