Zlecenie 8534114 - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy...

   
Zamówienie 8534114 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2021-11-17
przedmiot zlecenia
Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy P.P.H.U. STELMET P. Białozor, K. Białozor s.c. poprzez wdrożenie strateg
ii wzorniczej

W związku z realizacją projektu pn. „Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy P.P.H.U STELMET P. Białozor, K. Białozor s.c. poprzez wdrożenie strategii wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działania 1.4 Wzór na konkurencję – II ETAP, P.P.H.U STELMET P. Białozor, K. Białozor s.c. ogłasza postępowanie ofertowe na: Projekt konstrukcyjny: - projekt konstrukcyjny pod wdrożenie na nowe maszyny CNC oraz certyfikację kolekcji prefabrykowanych modułowych pergol oraz kolekcji prefabrykowanych modułowych carportów fotowoltaicznych; Projekty wzornicze: - projekty wzornicze kolekcji prefabrykowanych modułowych pergol fotowoltaicznych; - projekty wzornicze kolekcji prefabrykowanych modułowych carportów fotowoltaicznych; Projekty marketingowe: - profesjonalne biblioteki brył 3D i tekstur do wszystkich nowych produktów, - projekt nowego systemu identyfikacji wizualnej dla nowej marki; - projekt katalogu dla nowych produktów dla nowej marki; - projekt strony internetowej komunikującej nowe produkty; - wizualizacje wysokiej rozdzielczości w zaaranżowanych plenerach przestawiających wykorzystanie nowych produktów; - wizualizacje wysokiej rozdzielczości w ujęciach packshotowych dla nowych produktów; - sesja zdjęciowa gotowych detali i możliwości wykonawczych przeznaczona dla rynku usługowego B2B firmy STELMET; - projekt ujednoliconego systemu identyfikacji wizualnej dla marki STELMET; - projekt strony internetowej, prezentacyjnej dla marki STELMET zgodnej z nowym SIW (systemem identyfikacji wizualnej); - stworzenie strategii marketingowej uwzględniającej podejście omnichannel dla firmy STELMET oraz nowej marki produktowej. Szerszy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w treści zapytania ofertowego. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dn. 21.12.2020 r. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych – z późn. zm.
branża Komputery, informatyka, technika biurowa, Poligrafia, Wydawnictwa, Usługi reklamowe
podbranża usługi informatyczne, druki, foldery, informatory, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne, akcje promocyjne
kody CPV 22315000, 72413000, 79340000, 79421200, 79822500
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podlaskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podlaskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: usługi informatyczne , druki, foldery, informatory , usługi kserograficzne, poligraficzne, inne , akcje promocyjne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8553511 2021-11-30
godz. 09:00
URZĄD MIASTA GDYNIA Wykonanie i montaż plakatów w miejskich gablotach, wykonanie i montaż wystawy w Informacji Turystycznej, wykonanie i montaż wydruków na potykaczach oraz tablicach wielkoformatowych, druk ban...
8500986 2021-11-30
godz. 10:00
POLSKIE STOWARZYSZENIE DORADCZE I KONSULTINGOWE W BIAŁYMSTOKU Organizacja udziału w charakterze wystawcy w międzynarodowych targach Heimtextile 2022 w ramach Polskiego Klastra Budowlanego - Krajowego Klastra Kluczowego w ramach realizacji projektu: „SH...
8538868 2021-11-30
godz. 16:00
DRUKARNIA KAMIL BORKOWSKI Wzrost konkurencyjności firmy Drukarnia Kamil Borkowski, dzięki wdrożeniu strategii wzorniczej. Zapytanie składa się z czterech części. Każda z części będzie oceniona oddzielnie. Każda z cz...
8549535 2021-12-01
godz. 11:00
STAROSTWO POWIATOWE W OSTRÓDZIE Wdrożenie e-usług w urzędzie w ramach projektu E-powiat-cyfryzacja urzędu Starostwa Powiatowego w Ostródzie -etap 2, w zakresie modułu NGO
8550161 2021-12-01
godz. 12:00
POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY GDYNIA Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim Usługa wybudowania i obsługi technicznej stoiska podczas targów Automechanika w Dubaju w dniach 1...
8561544 2021-12-02
godz. 10:00
POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Przeprowadzenie kampanii reklamowej na rynku czeskim mającej na celu zbudowanie wizerunku Polski jako atrakcyjnej destynacji turystycznej i zachęcenie do podróży do Polski w okresie po znies...
8500062 2021-12-02
godz. 11:00
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Wypracowanie i wdrożenie aktualizacji Systemu Wsparcia Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi oraz aktualizacja Metodyki zarządzania projektami i portfelami inwestycji infrastrukturalnych w P...
8556911 2021-12-02
godz. 23:59
MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Małopolska - cel podróży W ramach zadania Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania i prowadzenia landing page przez cały okres trwania kampanii. Landing page dostępny będzie pod zakupion...
8534698 2021-12-03
godz. 12:00
TARGI KIELCE S.A. Usługa wykonania zabudowy standardowej i indywidualnej na imprezach targowych organizowanych przez Targi Kielce S
8558643 2021-12-06
godz. 10:00
SĄD REJONOWY W ZABRZU Wykonywanie i dostawa pieczątek na rzecz Sądu Rejonowego w Zabrzu