Przetarg 7750800 - „Zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych poprzez...

   
Analizuj Zamówienie 7750800 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-10-13
przedmiot ogłoszenia
„Zwiększenie dostępności wydarzeń kulturalnych poprzez zakup sceny mobilnej, oświetlenia oraz nagłośnienia”
Numer refe
rencyjny: ZP 1/2020

3.2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa sceny mobilnej, nagłośnienia i oświetlenia, w podziale na 3 części (zadania).
3.2.1. Część 1 – Dostawa sceny mobilnej
• Zamawiający wymaga dostawy sceny mobilnej na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz.
• W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pokazowego montażu sceny.
• Przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją min. 2 lata. Rozszerzenie okresu gwarancji stanowi jedno z dodatkowych kryteriów oceny ofert.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 do SIWZ.
3.2.2. Część 2 – Dostawa sprzętu nagłośnieniowego
• W zakres zadania wchodzi dostawa:
- subwoofer PA – 2 szt.
- głośnik dwudrożny – 2szt.
- dodatkowe akcesoria
• Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy tj. ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz.
• Przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją min.12 miesięcy. Rozszerzenie okresu gwarancji stanowi jedno z dodatkowych kryteriów oceny ofert.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 do SIWZ.
3.2.3. Część 3 – Dostawa oświetleniowego sprzętu scenicznego
• W zakres zadania wchodzi dostawa:
- Reflektor teatralny. Moc lampy 150W, typ lampy led - 4 szt.
- Ruchoma głowa – 2 szt.
- Zabezpieczenie instalacji DMX all in one (ŁĄCZNIK SPLITTER BOOSTER) – 1 szt.
- Uchwyt do kratownicy – 24 szt.
- Projektor światła – 6 szt.
- Led blinder – 2 szt.
- Kable DMX 5m – 12 szt.
- Kabel DMX 20 m – 2 szt.
• Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy tj. ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz.
• Przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją min.12 miesięcy. Rozszerzenie okresu gwarancji stanowi jedno z dodatkowych kryteriów oceny ofert.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część 1 – Dostawa sceny mobilnej
Część 1 – Dostawa sceny mobilnej • Zamawiający wymaga dostawy sceny mobilnej na miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz. • W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pokazowego montażu sceny. • Przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją min. 2 lata. Rozszerzenie okresu gwarancji stanowi jedno z dodatkowych kryteriów oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 do SIWZ.

Część nr: 2 Nazwa: Część 2 – Dostawa sprzętu nagłośnieniowego
Część 2 – Dostawa sprzętu nagłośnieniowego • W zakres zadania wchodzi dostawa: - subwoofer PA – 2 szt. - głośnik dwudrożny – 2szt. - dodatkowe akcesoria • Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy tj. ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz. • Przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją min.12 miesięcy. Rozszerzenie okresu gwarancji stanowi jedno z dodatkowych kryteriów oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 do SIWZ.

Część nr: 3 Nazwa: Część 3 – Dostawa oświetleniowego sprzętu scenicznego
3.2.3. Część 3 – Dostawa oświetleniowego sprzętu scenicznego • W zakres zadania wchodzi dostawa: - Reflektor teatralny. Moc lampy 150W, typ lampy led - 4 szt. - Ruchoma głowa – 2 szt. - Zabezpieczenie instalacji DMX all in one (ŁĄCZNIK SPLITTER BOOSTER) – 1 szt. - Uchwyt do kratownicy – 24 szt. - Projektor światła – 6 szt. - Led blinder – 2 szt. - Kable DMX 5m – 12 szt. - Kabel DMX 20 m – 2 szt. • Dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy tj. ul. Rynek 13, 32-830 Wojnicz. • Przedmiot zamówienia winien być objęty gwarancją min.12 miesięcy. Rozszerzenie okresu gwarancji stanowi jedno z dodatkowych kryteriów oceny ofert. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – załącznik nr 1 do SIWZ.
branża Energoelektryczna, Elektronika, RTV, AGD, multimedia, Konstrukcje, ogrodzenia
podbranża urządzenia, materiały, sprzęt rtv, multimedia, konstrukcje inne
kody CPV 31500000, 32340000, 34200000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Małopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się