Przetarg 8499685 - ZP/UR/317/2021 „Dostawa urządzeń oraz aparatury”....

   
Analizuj Zamówienie 8499685 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-29
przedmiot ogłoszenia
ZP/UR/317/2021 „Dostawa urządzeń oraz aparatury”. Numer referencyjny: ZP/UR/317/2021
„Dostawa urządzeń oraz aparatury
.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 4 odrębnych i NIEzależnych od siebie częściach następującego asortymentu / urządzeń:
Zadanie nr 1: Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem.
Zadanie nr 2: Sondy do trybu WaweMode, trybu dynamicznego oraz trybu dynamicznego i kontaktowego.
Zadanie nr 3: Aparat do oznaczania stabilności gleby wraz z wyposażeniem.
Zadanie nr 4: Wyparka rotacyjna w zestawie z łaźnią grzejną, termostat cyrkulacyjny nastołowy, pompa membranowa próżniowa.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do SWZ (dla zadań od nr 1 do 4 )
Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem. Część nr 1 Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
Sondy do trybu WaweMode, trybu dynamicznego oraz trybu dynamicznego i kontaktowego. Część nr 2 Sondy do trybu WaweMode, trybu dynamicznego oraz trybu dynamicznego i kontaktowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
Aparat do oznaczania stabilności gleby wraz z wyposażeniem. Część nr 3 Aparat do oznaczania stabilności gleby wraz z wyposażeniem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
Wyparka rotacyjna w zestawie z łaźnią grzejną, termostat cyrkulacyjny nastołowy, pompa membranowa próżniowa. Część nr 4 Wyparka rotacyjna w zestawie z łaźnią grzejną, termostat cyrkulacyjny nastołowy, pompa membranowa próżniowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38000000, 38540000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sprzęt laboratoryjny

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8627015 2022-01-27
godz. 10:00
UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy i uruchomienia kompletnego stanowiska - NMR wraz z realizacją usług towarzyszących dla Wydziału Chemii UJ N...
8671431 2022-01-27
godz. 10:00
INSTYTUT BIOCHEMII I BIOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK Dostawa: QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit- 50 izolacji (nr kat.ID: 51804, Qiagen) - 4 szt. QIAamp PowerFecal Pro DNA Kit- 50 izolacji (nr kat.ID: 51804, Qiagen) - 4 szt.
8634625 2022-01-28
godz. 12:00
URZĄD GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych w ramach programu Laboratorium Przyszłości dla Gminy Grodzisk Mazowiecki Numer referencyjny: ZP.271.149.2021 Przedmiotem zamówienia jest : „Dostawa sp...
8670690 2022-01-28
godz. 23:59
UNIWERSYTET WARSZAWSKI CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO-CHEMICZNYCH Wynajem następującego sprzętu wraz z akcesoriami niezbędnymi do użytkowania: 1. Drukarka żywiczna + 2l dedykowanej żywicy foto utwardzalnej 2. System do czyszczenia i utwardzania wydruków 3D...
8665579 2022-01-31
godz. 10:00
POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Dostawa materiałów i komponentów na potrzeby projektu Beyond5, finansowanego ze środków NCBiR oraz ECSEL JU, realizowanego na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki...
8634576 2022-01-31
godz. 10:00
UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO Dostawa z transportem mikrobiologicznego próbnika powietrza dla Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Numer referencyjny: PN-151/21 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa z transpor...
8669724 2022-02-02
godz. 23:59
CELON PHARMA S.A. Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego Pipety Pasteura o poj. 3 m...
8674775 2022-02-03
godz. 23:59
ADAMED PHARMA S.A. Opracowanie oraz wdrożenie innowacyjnego produktu leczniczego w postaci tabletki ODT zawierającej substancję przeciwpsychotyczną II generacji Przedmiot postępowania 1. Przedmiotem zamówieni...
8653178 2022-02-15
godz. 09:00
EKOENERGETYKA-POLSKA S.A. Centrum badawczo-rozwojowe technologii wodorowych w transporcie Przedmiot zamówienia dotyczy projektu nr RPLB.01.01.00-08-0024/18 pn. „CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII WODOROWYCH W ...
8660512 2022-02-23
godz. 10:30
CENTRUM NAUKI KOPERNIK DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO DO NOWEGO BUDYNKU PPK-A CENTRUM NAUKI KOPERNIK Numer referencyjny: PZP.26.26.2021.ASH Przedmiotem zamówienia jest: 1) dostawa: a. Suszarek laboratoryjnych (3 ...