Przetarg 6702655 - ZP/BZP/113/2019 Dostawa systemu do wysokosprawnej...

   
Analizuj wykonawcę Przetarg 6702655 (zakończony)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2019-04-12
przedmiot ogłoszenia
ZP/BZP/113/2019 Dostawa systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej - zadani
a Numer referencyjny: ZP/BZP/113/2019
Dostawa systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ramach potrzeb W3 Politechniki WrocławskiejPrzedmiotem zamówienia jest dostawa:Zadanie nr 1 - systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej,Przedmiot ten jest współfinansowany w ramach projektu: „Challenges in the design of selective activity-based probes for proteolytic enzymes”, Programie TEAM, będący Projektem grantowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4,4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora BR. Nr umowy TEAM/2017-4/32.Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.1 do SIWZ - OPZ.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2.1 SIWZ.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2.2 do SIWZ.
Dostawa systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ramach potrzeb W3 Politechniki WrocławskiejPrzedmiotem zamówienia jest dostawa:Zadanie nr 2 - systemu do wysokosprawnej chromatografii cieczowej w ramach potrzeb W3 Politechniki Wrocławskiej,Kod CPV: 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się odpowiednio w Załączniku nr 3.2 do SIWZ - OPZ.Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2.2 SIWZ.Wymagany termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 5 tygodni od daty zawarcia umowy.Szczegóły dotyczące terminu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się we wzorze umowy, stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 2.2 do SIWZ.
branża Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny
kody CPV 38500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się