Zlecenie 9357097 - ZP/44/2022/S Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000...

   
Zamówienie 9357097 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-12-07
przedmiot zlecenia
ZP/44/2022/S Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod
odpadu 19 08 05) z zadaszonych magazynów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9428857 2023-01-27
godz. 11:30
URZĄD GMINY SŁOMNIKI Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK w Słomnikach w I półroczu 2023 roku Przedmiotem zamówienia jest sukce...
9441753 2023-02-01
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W INOWROCŁAWIU-SP. Z O.O. W INOWROCŁAWIU Sortowanie odpadów komunalnych na terenie Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Inowrocławiu przy ul. Bagiennej 77. Przedmiotem zamówienia jest świadcze...
9433699 2023-02-02
godz. 10:00
URZĄD MIASTA I GMINY WŁADYSŁAWOWO Zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we Władysławowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z zagospodarowaniem odp...
9445060 2023-02-03
godz. 10:00
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI IZABELIN MOKRE ŁĄKI SP. Z O.O. Świadczenie usługi wywozu i zagospodarowania odpadów o kodach: 19 08 01 (skratki), 19 08 02 (zawartość piaskowników) oraz 20 03 06 (odpady ze studzienek kanalizacyjnych); powstających...
9406644 2023-02-03
godz. 10:00
ZAKŁAD UTYLIZACYJNY SP. Z O.O. W GDAŃSKU zawarcie umowy ramowej na usługisukcesywnego odbioru przez Wykonawcę odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 z podziałem na zadania Numer referencyjny: 54/PN/20...
9415464 2023-02-06
godz. 12:00
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Pieszyce Numer referencyjny: BZ.271.4.2023 Przedmiotem zamówienia jest: wyposa...
9442003 2023-02-14
godz. 00:00
PALATYN ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O. Remont pokrycia dachowego Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości ul. Bukowska 122 w Poznaniu (Zamawiający) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na remont pok...
9449385 2023-02-17
godz. 13:00
URZĄD GMINY WALIM Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Walim
9437211 2023-02-21
godz. 08:00
URZĄD MIASTA ŁAŃCUT Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości zamieszkałych , dostarczenie worków do zbiórki odpadów komunalnych oraz zorganizowanie PSZOK na terenie Mi...
9450863 2023-02-23
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY NEKLA Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z NIEruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Nekla w okresie od 1 kwietnia 2023 do 31 grudnia 2023 ...