Zlecenie 9357097 - ZP/44/2022/S Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000...

   
Zamówienie 9357097 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-12-07
przedmiot zlecenia
ZP/44/2022/S Odbiór oraz odzysk lub unieszkodliwienie 15000 Mg odwodnionych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod od
padu 19 08 05) z zadaszonych magazynów z Oczyszczalni Ścieków w Gorzowie Wlkp.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10433395 2024-04-15
godz. 09:00
Wielkopolskie KK/wywóz złomu stali w Gdańsku - Kokoszki Prefabrykacja
10400627 2024-04-17
godz. 11:00
Mazowieckie Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych - obszar Legnica. Usługa odbioru, wywozu i zagospodarowania segregowanych odpadów komunalnych oraz dostawa pojemników niezbędnych...
10330791 2024-04-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z realizacją zadania pod nazwą: Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z te...
10370907 2024-04-22
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Obrowo” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbi...
10376050 2024-04-26
godz. 09:00
Dolnośląskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Wołów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z ich tran...
10341729 2024-04-26
godz. 10:30
Łódzkie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Koluszki Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na...
10385539 2024-04-29
godz. 10:00
Łódzkie 1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wolbórz”.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia okre...
10370870 2024-05-02
godz. 14:00
Dolnośląskie Przedmiotem zamówienia jest Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Środa Śląska. 1. Przedmiotem zamówienia jest: ...
10402255 2024-05-07
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług w zakresie odbioru transportem kolejowym oraz przetwarzania odpadów wydobywczych dla potrzeb PGG S.A. Oddział KWK Staszic-Wujek Ruch Murcki-Staszic
10428726 2024-05-17
godz. 12:00
Mazowieckie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, a także z nieruchomości stanowiących własność Gminy Prażmów oraz gminnego punktu selektywnego zbieran...