Zlecenie 7561723 - ZP.2020.3.14.1 Sukcesywna (realizowana etapami) dostawa...

   
Analizuj Zamówienie 7561723 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-30
przedmiot zlecenia
ZP.2020.3.14.1 Sukcesywna (realizowana etapami) dostawa leków i materiałów medycznych oraz laboratoryjnych – SPRZĘT JEDNORAZ
OWY DO LABORATORIUM na potrzeby Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Szczecinku

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Nakłuwacze – igłowe np. typu Medlance a.200szt. - 6 opak. 2 Probówki do bilirubiny - 300μl a.100szt. - 2 opak. 3 Zestaw do OB - mikrometoda - 150μl a.50szt. - 2 opak. 4 Probówki do glukozy - 200μl a.100szt. - 8 opak. 5 Probówki do morfologii - 200μl a.100szt - 12 opak. 6 Probówki do biochemii - 200μl a.100szt. - 8 opak. 7 Probówki do koagulologii – 1,8ml a.100szt. - 8 opak. 8 Probówki z EDTA-K2 do morfologii – 1 ml a.100szt. - 50 opak. 9 Zestaw do OB na 1 ml-probówka i rurka a.200szt. - 8 opak. 10 Probówki do glukozy – 1ml a.200szt. - 8 opak. 11 Próbówki do biochemii z przyspieszaczem i granulatem - 5ml a.1000szt. - 6 opak. 12 Próbówki okrągłodenne - 4ml a.1000szt. - 1 opak. 13 Próbówki wirówkowe - 9-11ml a.500szt. - 6 opak. 14 Probówki typu Eppendorf - 1,5ml a.1000szt. - 1 opak. 15 Bufor do barwników pH: 6,8-7,2 a.1000ml - 1 opak. 16 Odczynnik GIMESY a.1000ml - 1 opak. 17 Odczynnik MAY-GRUNWALDA a.100ml - 1 opak. 18 Pisak laboratoryjny - 12 szt. 19 Staza automatyczna - 2 szt. 20 Korki do probówek 16-17mm a.1000szt. - 2 opak. 21 Korki do probówek 11-12mm a.1000szt. - 1 opak. 22 Szkiełka podstawowe a.100szt. - 5 opak. 23 Szkiełka nakrywkowe a.1000szt. - 2 opak. 24 Naczynka typu Technicon, PS poj.2 ml a.1000szt. - 4 opak. 25 Kamery do analizy osadu moczu a.1000szt. - 2 opak. 26 Końcówki do pipet 0-200μl a.1000szt. - 8 opak. 27 Końcówki do pipet 200-1000μl a.500szt. - 3 opak. 28 Końcówki do pipet 5000μl a.200szt. - 4 opak.
branża Medyczna
podbranża leki, materiały medyczne
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Zachodniopomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się