Przetarg 7314215 - ZP/13/2020 Dostawa przenośnych (kieszonkowych) głowic z...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7314215 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-03
przedmiot ogłoszenia
ZP/13/2020 Dostawa przenośnych (kieszonkowych) głowic z podłączeniem do urządzeń mobilnych
Numer referencyjny: ZP/13/2020

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przenośnych (kieszonkowych) głowic (6 szt.) z podłączeniem do urządzeń mobilnych wraz z oprogramowaniem transferu, archiwizacji i analizy obrazów ultrasonograficznych, do konsultacji szkoleń indywidualnych z POC.
Zakup w ramach projektu: Podniesienie jakości wysokospecjalistycznego kształcenia podyplomowego w zakresie kardiologii, realizowanego w ramach POWER Umowa nr POWR.05.04.00-00-0162/18-00.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ich ilość zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.
3. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostaną zawarte umowy - dla każdego Zamawiającego oddzielnie – na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540019813-N-2020 z dnia: 2020-02-03
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: zamawiający
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
Narodowy Instytut Kardiologii Kardynała Stanisława Wyszyńskiego, Państwowy Instytut Badawczy,
ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa,


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540024104-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-13, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-18, godzina: 09:00,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny
kody CPV 33112200
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się