Przetarg 7904792 - ZP/128/2020 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych...

   
Analizuj Zamówienie 7904792 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-12-30
przedmiot ogłoszenia
ZP/128/2020 Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Numer referencyjny: ZP/128/202
0

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Na przedmiot zamówienia składają się meble, opisane szczegółowo w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
3. Zakres dostawy obejmuje w szczególności:
• dostawę przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego;
• wniesienie, rozładunek, rozpakowanie, montaż (skręcenie, umocowanie), we wskazanych pomieszczeniach;
• uprzątnięcie i wywiezienie wszelkich odpadów, opakowań (kartony, folie, palety itp.);
• dostarczenie dokumentów uprawniających Zamawiającego do dochodzenia uprawnień gwarancyjnych.
4. Zamawiający wymaga, aby oferowane meble:
• wykonane były z fabrycznie nowych, bezpiecznych materiałów, które nie będą przedmiotem praw osób trzecich;
• spełniały wszystkie normy stawiane takim towarom przez prawo polskie;
• objęte były minimum 24 miesięczną gwarancją Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert;
• były zgodne z wymogami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
branża Wyposażenie wnętrz
podbranża meble i akcesoria
kody CPV 39180000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się