Przetarg 7316171 - ZP 6/20 Dostawa żeli, testów oraz odczynników...

   
Analizuj wykonawcę Zamówienie 7316171 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2020-02-04
przedmiot ogłoszenia
ZP 6/20 Dostawa żeli, testów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów
Numer referencyjny: ZP 6/20

Prze
dmiotem zamówienia jest dostawa żeli, testów oraz odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatów z podziałem na 4 pakiety asortymentowe.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Pakiet nr 1
1) Żele do proteinogramów (30 ozn)- 13 200, 2) Żele do proteinogramów (15 ozn)- 800, 3) Żele do immunofixacji - 80, 4) Żele do lipoprotein 7 - 70, 5) kontrole i materiały zużywalne wraz z dzierżawą analizatora

Część nr: 2 Nazwa: Pakiet nr 2
Testy paskowe do wykrywania wolnych łańcuchów kappa / lambda Bence Jonesa w moczu - 400

Część nr: 3 Nazwa: Pakiet nr 3
1.) Testy ELISA do oznaczania p-ciał Bąblowicy jedno i wielojamowej - 900, 2.) Testy ELISA do oznaczania p-ciał VlsE w monitorowaniu leczenia Boreliozy - 1 400

Część nr: 4 Nazwa: Pakiet nr 4
Zestaw do diagnostyki zakażeń OUN met. Multiplex PCR - 100 i dzierżawa aparatu do szybkiej diagnostyki OUN


UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA
Sprostowanie BZP nr: 540024345-N-2020 z dnia: 2020-02-10
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-13, godzina: 08:30,
W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-14, godzina: 08:30,
branża Medyczna
podbranża sprzęt medyczny, materiały medyczne
kody CPV 33696200, 33696500
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Łódzkie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Łódzkie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się