Zlecenie 7476930 - Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji...

   
Analizuj Zamówienie 7476930 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-05-12
przedmiot zlecenia
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kompetencji rodzicielskich, warsztatów kompetencji społecznych dzieci i treningów
umiejętności wychowawczych w systemie pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „W rodzinie jest MOC”.

Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich, warsztatów kompetencji społecznych dzieci i treningów umiejętności wychowawczych w systemie pieczy zastępczej w ramach projektu pn.: „W rodzinie jest MOC”. Cel zamówienia Wzmocnienie w obszarze wiedzy na temat skutecznych strategii wspierania własnych kompetencji rodzicielskich, rozwoju dzieci, poznanie prostych i sprawdzonych narzędzi do pokonywania problemów wychowawczych charakterystycznych dla dzieci znajdujących się w systemie pieczy zastępczej z terenu powiatu wrocławskiego. Przedmiot zamówienia I. WARSZTATY KOMPETENCJI RODZICIELSKICH
1) zakres usługi: poprawa funkcjonowania rodziny pod względem więzi, zaradności oraz umiejętności wychowawczych, pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnego stawiania granic, przekazywania dzieciom wsparcia, rozwiązywania trudnych, konfliktowych i kryzysowych sytuacji, zwiększenia umiejętności budowania więzi z dziećmi oraz w całej rodzinie, umiejętności radzenia sobie z własnymi i małżeńskimi trudnościami, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.
II. WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH DZIECI
1) cel usługi: wdrażanie dzieci do pracy nad własnym rozwojem, nabycie umiejętności rozpoznawania i nazywania uczuć, radzenia sobie z przykrymi uczuciami, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz możliwości, kształtowanie prawidłowego komunikowania się, asertywności, nauka higieny i zdrowego trybu życia, rozwijanie naturalnych zdolności dziecka, sposoby radzenia sobie ze stresem, nauka technik relaksacji, gry i zabawy integracyjne.
UWAGA: część I i II muszą być realizowane w tym samym czasie i miejscu, z zastrzeżeniem odrębności dotyczącej prowadzenia warsztatów. Uczestnicy warsztatów muszą być traktowani jako grupa nierozłączna.
III. TRENING UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH
1) zakres usługi: poprawa funkcjonowania rodziny pod względem budowania prawidłowych relacji, postaw asertywnych, świadomości pełnionych ról rodzinnych, rozpoznawania przyczyn trudności wychowawczych, doboru odpowiednich stylów komunikacji, budowania współpracy, wzmacniania poczucia własnej kompetencji, rozpoznawania zasobów własnych i pozostałych członków rodziny, kształtowania świadomości i umiejętności wychowawczych, a także wiedzy na temat zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
Pozostałe kwestie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w opisie przedmiotu zamówienia oraz umowie stanowiące załącznik do niniejszego zapytania..
branża Edukacja, szkolenia, Gastronomia, catering
podbranża kursy i szkolenia inne, usługi restauracyjne, szkolenia zawodowe
kody CPV 55300000, 80510000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się