Zlecenie 9011101 - ZO 9/22 Zakup i dostawa konsoli WR5T-648 do sklepienia...

   
Zamówienie 9011101 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-06-30
przedmiot zlecenia
ZO 9/22 Zakup i dostawa konsoli WR5T-648 do sklepienia tylnego kotła węglowego WR5.

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Konsola WR5T-6
48 sklepienia tylnego kotła węglowego WR5. Konsola WR5T-648 sklepienia tylnego (Nr rysunków: 2-1200648 lub 7289102). Materiał - ŻlCr2,5 % wg PN-88/H-83144. Dostarczone konsole mają być fabrycznie nowe, bez oznak korozji. Na zamówione konsole należy dostarczyć świadectwo odbioru wg PN-EN 10204 3.1 na skład chemiczny materiału. W załączeniu rysunek konsoli WR5T-648 Rysunek konsoli WR5T [...].pdf 8 szt.
branża Ciepłownictwo i gaz
podbranża kotłownie
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Mazowieckie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: kotłownie

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9095575 2022-08-17
godz. 10:00
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI WE WROCŁAWIU Zaprojektowanie i wykonanie wymiany instalacji c.o. wraz z modernizacją kotłowni i wymianą kotła gazowego w Komendzie Powiatowej Policji w Jaworze ul. Armii Krajowej 2 PRZEDMIOT POSTĘP...
9093914 2022-08-17
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CZĘSTOCHOWIE SP. Z O.O. Świadczenie bieżących usług serwisowo - konserwacyjnych lokalnych kotłowni gazowych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o...
8987459 2022-08-17
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę remont kotłowni - szpachlowanie malowanie podwieszany sufit regipsy
9085499 2022-08-19
godz. 23:59
OŚRODEK REPREZENTACYJNY MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ NOWA WIEŚ Przegląd i czyszczenie urządzeń kotłowni olejowych zlokalizowanych na terenie Ośrodka Reprezentacyjnego MON.
9031204 2022-08-24
godz. 09:00
URZĄD GMINY CHĄŚNO „Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę - pellet” w formule „zaprojektuj i wybuduj” Numer referencyjny: SG.271.1...
9062525 2022-08-24
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie – Etap II Numer referencyjny: ZP-MPGKiM/48/VII/2022 Przedmiotem zamówienia jest wymiana kotł...
9098841 2022-08-26
godz. 08:00
STAROSTWO POWIATOWE W ZIELONEJ GÓRZE Modernizacja Powiatowego Magazynu Przeciwpożarowego i Obrony Cywilnej Część 1: 1. Część nr 1 - zadanie nr 1 określone w Opisie Przedmiot zamówienia ( wykonanie ocieplenia elewacji ...
9083166 2022-08-30
godz. 10:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. Prace remontowe, serwisowe i awaryjne na kotłach blokowych, kotle olejowym i instalacjach pomocniczych kotłów w PGE EC S.A. Oddział w Szczecinie – Elektrociepłownia Pomorzany Numer re...
9100952 2022-08-31
godz. 09:00
NADLEŚNICTWO MYŚLENICE SA.270.2.32.2022 Modernizacja instalacji co z wymianą pieca i przebudową komina w leśniczówce w Bystrzaku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie kompletu działań budowlano montażowych ...
9091514 2022-09-07
godz. 10:00
PGE ENERGIA CIEPŁA S.A. ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. Remont wybranych elementów kotła 5: prefabrykacja, dostawa oraz wymiana komory wylotowej II stopnia przegrzewacza pary wtórnej oraz przedniej ściany II-go ciągu kotła dla PGE GiEK SA O...