Przetarg 10104863 - „Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium...

   
Analizuj Zamówienie 10104863 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2023-11-23
przedmiot ogłoszenia
„Złoty Stok, ołtarz znajdujący się w prezbiterium kościoła poewangelickiego, późnobarokowy z 1793 r., prace konserwatorskie i rest
auratorskie przy zabytku.”

Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie konserwacji technicznej oraz konserwacji estetycznej w tym uzupełnienie lub odtworzenie części późnobarokowego ołtarza z 1739 r. wpisanego do rejestru zabytków ruchomych pod numerem B/2760 decyzją z dnia 16 lutego 2021 r. znajdującego się w prezbiterium kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/5198/398 decyzją z dnia 24 listopada 1956 r. zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w decyzji Nr 1494/2021 z dnia 22.11.2021 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwa-tora Zabytków we Wrocławiu oraz zgodnie z Programem prac konserwatorskich. Ołtarz główny z prezbiterium kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku, zawartym w załączniku nr 1 do SWZ – dokumentacja techniczna;- wykonanie konserwacji technicznej i konserwacji estetycznej w tym uzupełnienie lub odtworzenie części 4 wolnostojących rzeźb znajdujących się na konsolach po bokach późnobarokowego ołtarza – pełnoplastyczne postacie św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty oraz dwóch zakonników ujętych w woje-wódzkiej ewidencji zabytków znajdujących się w prezbiterium kościoła poewan-gelickiego w Złotym Stoku wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/5198/398 decyzją z dnia 24 listopada 1956 r. zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w Programie prac konserwatorskich. Rzeźby z prezbiterium kościoła poewangelickiego w Złotym Stoku, zawartym w załączniku nr 1 do SWZ – dokumentacja techniczna.Źródła finansowania zamówienia: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

ZP.271.11.2023
branża Budowlana - obiekty, Kultura, sztuka
podbranża obiekty zabytkowe, dzieła sztuki, tablice pamiątkowe
kody CPV 92522000
forma tryb podstawowy
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: obiekty zabytkowe , dzieła sztuki, tablice pamiątkowe

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10274878 2024-03-01
godz. 10:00
Pomorskie 2024. Utrzymanie pomników i obsługa uroczystości przy pomnikach Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania prac w zakresie utrzymania pomników stanowiących własność miasta Gda...
10231745 2024-03-05
godz. 12:00
Wielkopolskie Roboty budowlane związane z remontem -wykonaniem niezbędnych prac konserwatorskich na wieży i elewacji kościoła pw. św. Andrzeja Boboli w Budzyniu, zlokalizowanego przy ul Rynkowej 16,...
10273071 2024-03-08
godz. 14:00
Lubuskie Wymiana pokrycia dachu wraz z pracami towarzyszącymi na budynku przy pl. Zamkowym 1 w Brodach
10243308 2024-03-08
godz. 16:00
Łódzkie Przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - edycja II
10269497 2024-03-12
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Renowacja elewacji w pałacu w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczyni im. Jana Pawła II w Rzepczyno, gm. Brzeżno, plan architektoniczny, wymiana orynnowania, wymiana podbitki wraz z malowan...
10275619 2024-03-14
godz. 09:00
Śląskie Obecny budynek ratusza został wybudowany w XV wieku. Jego wysokość wynosi 41,5 metra. Przy ścianie ratusza znajduje się rzeźba Matki Boskiej typu Immaculata z ok. 1726 r.; jest to najs...
10257835 2024-03-15
godz. 15:00
Opolskie Renowacja płaskorzeźby z drewna Adoracja Dzieciątka w kościele parafialnym w Starym Koźlu dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
10267014 2024-03-18
godz. 00:00
Podkarpackie Remont organów piszczałkowych wraz z obudową w Kościele Parafialnym w Jasienicy Rosielnej obejmujących, które wpisane są jest do rejestru zabytków ruchomych województwa podkarpackie...
10265810 2024-03-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła p. w. św. Augustyna w Ciechanowicach
10268272 2024-03-27
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Remont konserwatorski elewacji ściany północnej i gotyckiej ściany wschodniej z przyporami i opaskami okiennymi kościoła p.w. św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi.