Zlecenie 8672051 - „ŻŁOBEK TRAMPOLINA, TRAMPOLINĄ DO ZATRUDNIENIA -...

   
Zamówienie 8672051 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-01-25
przedmiot zlecenia
„ŻŁOBEK TRAMPOLINA, TRAMPOLINĄ DO ZATRUDNIENIA - utworzenie 27 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gdyni”

1. Przedmiot
em niniejszego postępowania jest usługa dostawy wraz z montażem wyposażenia placu zabaw na terenie żłobku Trampolina w Gdyni zgodnie z poniższymi zamówieniem: Statek - duży zestaw na plac zabaw - 1 sztuka o następujących parametrach: • Wyposażenie placu w kształcie statku w kolorze: czerwono – niebieskim z żółtymi detalami np. flagą, kotwicą • W zestawie: o zjeżdżalnia wys.120cm o lina wspinaczkowa o trap wspinaczkowy o ścianka wspinaczkowa z kamieniami o min.2 bulaje o gra kółko i krzyżyk, • Materiał: o Element drewniane: drewno klejone warstwowo, wzdłużnie ryflowane, zabezpieczone środkiem do ochrony drewna o Panele boczne z elastycznego polietylenu wysokociśnieniowego (HDPE) o Zjeżdżalnia z HDPE z nierdzewnym ślizgiem o Liny: polipropylenowe 16 mm, wzmocnione stalowym rdzeniem o Łączniki i okucia: odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. o Elementy stalowe: zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie i lakierowanie proszkowe o Podesty z powierzchnią antypoślizgową osadzone na metalowym stelażu kwadratowe i trójkątne o Kotwy: metalowe, ocynkowane. • Mocowanie do podłoża: konstrukcja osadzona na kotwach betonowanych lub przytwierdzanych do betonowych bloczków, izolacja konstrukcji od podłoża minimum 5 cm. • Wymiary urządzenia [m]: 3.19 x 8.67 x 5.58 2. Zamawiający wymaga kompleksowej realizacji usługi, w związku składane oferty musza obejmować deklarację realizacji całość przedmiotu zamówienia: zarówno dostawę jak i montaż zestawu(wyposażenia placu zabaw). 3. Wymagania techniczne dot. dostarczanego wyposażenie placu zabaw: - Dostarczane wyposażenie placu zabaw winno posiadać deklarację zgodności normą EN 1176 oraz deklarację zgodności z obowiązującymi dyrektywami i normami dla danego typu produktów. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia dokumentów potwierdzających zgodność parametrów technicznych urządzenia z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca udzieli na dostarczone wyposażenie, zabawki, pomoce dydaktyczne i plastyczne gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru sprzętu bez uwag i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 5. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia najpóźniej w terminie 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy i montażu zamówienia do żłobka Trampolina w Gdyni na koszt Wykonawcy w ramach ceny oferty w dniu terminu realizacji usługi. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych
branża Tereny zielone
podbranża place zabaw
kody CPV 37535200
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: place zabaw

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8874963 2022-05-16
godz. 10:00
ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY Wykonanie robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Centrum Lokalnego „Dawny Bazar Rogatka” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie”. ZP/TP/Rb/22/22
8883981 2022-05-19
godz. 09:00
URZĄD MIASTA I GMINY KCYNIA Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest robota budowlana:Rozbiórka istniejących oraz montaż nowych urządzeń placu zabaw zlokalizowanego na działce o nr ewid. 1073/13 w Kcynifin...
8880642 2022-05-19
godz. 10:00
26 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ BUDOWA STREFY ZABAWY DLA DZIECI W PRZEDZIALE WIEKOWYM 6-11 LAT NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 26 W GDYNI Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania robót w zakresie kształtowania i wyposażeni...
8900105 2022-05-20
godz. 10:00
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W SKARŻYSKU KOŚCIELNYM Rozwój edukacji przedszkolnej w Skarżysku Kościelnym Część I – Zakup oraz dostawa mebli i wyposażenia przedszkolnego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - w załączniku nr 5Część II – Zak...
8884059 2022-05-23
godz. 10:00
URZĄD GMINY MNIÓW „Poprawa wizerunku atrakcyjności centrum miejscowości Mniów - szansa na rozwój gminy” Inwestycja polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku OSP wraz ze zmianą sposobuużytkowania czę...
8892036 2022-05-25
godz. 12:00
URZĄD MIASTA I GMINY KIELCE 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na działce 443/4 obręb 0023 w rejonie ul. Marmurowej i ul. Szczepaniaka w Kielcach.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:2.1. dos...
8895841 2022-05-25
godz. 14:30
ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO-WŁÓKIENNICZYCH IM.WŁ.ST.REYMONTA W LUBLINIE Wykonanie projektu zagospodarowania terenu, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w ramach środków z budżetu obywatelskiego na terenie Zespołu Szkół Odzieżowo -Włókienniczych w Lubli...
8903649 2022-05-31
godz. 09:00
URZĄD DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania remontowego „Remont terenu sportowo-rekreacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Gościniec 53 w Warszawie” W ramach zadania Zamawi...
8905903 2022-06-01
godz. 09:00
URZĄD GMINY I MIASTA CZĘSTOCHOWA Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu i modernizacja istniejącego placu zabaw przy budynku Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie – Etap II.1. Zakres robót ob...
8896678 2022-06-06
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO WOZIWODA Infrastuktura turystyczna na terenie Nadleśnictwa Tuchola i Nadleśnictwa Woziwoda - naprawa, konserwacja i wymiana istniejącej intrastruktury turystycznej w ramach projektu Numer referencyjn...