Zlecenie 7393432 - Zlecenie usługi B+R w zakresie opracowania innowacyjnego...

   
Analizuj Zamówienie 7393432 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-19
przedmiot zlecenia
Zlecenie usługi BR w zakresie opracowania innowacyjnego narkotestu.

Zadanie 1
- zapewnienie kilkusekundowego braku bodźca
przed wykonaniem badania (niskie natężenie oświetlenia, najlepiej ciemność);
- możliwość rejestracji obrazu synchronicznie z aplikacją bodźca;
- rejestracja kilka sekund po aplikacji bodźca;
- brak wrażliwości układu rejestrującego (przetwornika obrazu) na bodziec (nagłe zwiększenie jasności rejestrowanego obiektu).

Zadanie 2
- dokonać wyboru metod wstępnego przetwarzania celem przygotowania materiału do rozpoznawania elementów obrazu i ekstrakcji cech (zastosowanie filtrów adaptacyjnych, przekształceń morfologicznych itp.);
- określić i zaimplementować metody odnajdywania na obrazie fragmentu reprezentującego oko, tęczówkę i źrenicę;
- opracować algorytm wykrywania krawędzi źrenicy oraz zewnętrznej części tęczówki oraz obliczania ich średnic;
- zaimplementować opracowane algorytmu w postaci kodu pobierającego sekwencję wideo i zwracającego wektor par liczb oznaczających zmienność średnic źrenicy i tęczówki w czasie z określoną przez fps nagrania dyskretyzacją w czasie. Podczas realizacji zadania materiał dokonana zostanie rejestracja materiału z użyciem rejestratora opracowanego w ramach zadania 1. Dane (sekwencje wideo) poddane zostaną analizie i przekształceniom wg wyżej wskazanych schematów celem określenia zestawu filtrów i przekształceń pozwalających uzyskać obraz o parametrach pozwalających na optymalną ekstrakcję cech. Zadanie to realizowane będzie współbieżnie z zadaniem 3, a wyniki obu zadań będą poddawane cyklicznej ewaluacji.

Zadanie 3
- reakcja prawidłowa - obecność środków psychoaktywnych w organizmie mało prawdopodobna;
- reakcja spowolniona - podejrzenie wpływu środków z grup pochodne morfiny, amfetaminy lub podobnych;
- brak reakcji - rozszerzenie źrenicy - podejrzenie wpływu środków typu marihuana, amfetamina, kokaina;
- brak reakcji zwężenie źrenicy - podejrzenie wpływu środków z grupy morfina, heroina lub podobnych

Zadanie 4
W ramach zadania nastąpi:
- określenie metod komunikacji i interakcji z użytkownikiem;
- wybór metod i kanałów prezentacji wyników;
- opracowanie szkieletu graficznego interfejsu użytkownika (bez opracowania szaty graficznej);
- opracowanie projektu korpusu obudowy w postaci modelu CAD;
- wykonanie prototypowego modelu zaprojektowanej obudowy;
- montaż i uruchomienie urządzenia poprzez integrację opracowanych uprzednio komponentów i modułów;
- testy i ewaluacja;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku Zapytanie ofertowe Cel zamówienia Zadanie 1
- zapewnienie kilkusekundowego braku bodźca przed wykonaniem badania (niskie natężenie oświetlenia, najlepiej ciemność);
- możliwość rejestracji obrazu synchronicznie z aplikacją bodźca;
- rejestracja kilka sekund po aplikacji bodźca;
- brak wrażliwości układu rejestrującego (przetwornika obrazu) na bodziec (nagłe zwiększenie jasności rejestrowanego obiektu).

Zadanie 2
- dokonać wyboru metod wstępnego przetwarzania celem przygotowania materiału do rozpoznawania elementów obrazu i ekstrakcji cech (zastosowanie filtrów adaptacyjnych, przekształceń morfologicznych itp.);
- określić i zaimplementować metody odnajdywania na obrazie fragmentu reprezentującego oko, tęczówkę i źrenicę;
- opracować algorytm wykrywania krawędzi źrenicy oraz zewnętrznej części tęczówki oraz obliczania ich średnic;
- zaimplementować opracowane algorytmu w postaci kodu pobierającego sekwencję wideo i zwracającego wektor par liczb oznaczających zmienność średnic źrenicy i tęczówki w czasie z określoną przez fps nagrania dyskretyzacją w czasie. Podczas realizacji zadania materiał dokonana zostanie rejestracja materiału z użyciem rejestratora opracowanego w ramach zadania 1. Dane (sekwencje wideo) poddane zostaną analizie i przekształceniom wg wyżej wskazanych schematów celem określenia zestawu filtrów i przekształceń pozwalających uzyskać obraz o parametrach pozwalających na optymalną ekstrakcję cech. Zadanie to realizowane będzie współbieżnie z zadaniem 3, a wyniki obu zadań będą poddawane cyklicznej ewaluacji.

Zadanie 3
- reakcja prawidłowa - obecność środków psychoaktywnych w organizmie mało prawdopodobna;
- reakcja spowolniona - podejrzenie wpływu środków z grup pochodne morfiny, amfetaminy lub podobnych;
- brak reakcji - rozszerzenie źrenicy - podejrzenie wpływu środków typu marihuana, amfetamina, kokaina;
- brak reakcji zwężenie źrenicy - podejrzenie wpływu środków z grupy morfina, heroina lub podobnych

Zadanie 4
W ramach zadania nastąpi:
- określenie metod komunikacji i interakcji z użytkownikiem;
- wybór metod i kanałów prezentacji wyników;
- opracowanie szkieletu graficznego interfejsu użytkownika (bez opracowania szaty graficznej);
- opracowanie projektu korpusu obudowy w postaci modelu CAD;
- wykonanie prototypowego modelu zaprojektowanej obudowy;
- montaż i uruchomienie urządzenia poprzez integrację opracowanych uprzednio komponentów i modułów;
- testy i ewaluacja;


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku Zapytanie ofertowe Przedmiot zamówienia Zadanie 1
- zapewnienie kilkusekundowego braku bodźca przed wykonaniem badania (niskie natężenie oświetlenia, najlepiej ciemność);
- możliwość rejestracji obrazu synchronicznie z aplikacją bodźca;
- rejestracja kilka sekund po aplikacji bodźca;
- brak wrażliwości układu rejestrującego (przetwornika obrazu) na bodziec (nagłe zwiększenie jasności rejestrowanego obiektu).

Zadanie 2
- dokonać wyboru metod wstępnego przetwarzania celem przygotowania materiału do rozpoznawania elementów obrazu i ekstrakcji cech (zastosowanie filtrów adaptacyjnych, przekształceń morfologicznych itp.);
- określić i zaimplementować metody odnajdywania na obrazie fragmentu reprezentującego oko, tęczówkę i źrenicę;
- opracować algorytm wykrywania krawędzi źrenicy oraz zewnętrznej części tęczówki oraz obliczania ich średnic;
- zaimplementować opracowane algorytmu w postaci kodu pobierającego sekwencję wideo i zwracającego wektor par liczb oznaczających zmienność średnic źrenicy i tęczówki w czasie z określoną przez fps nagrania dyskretyzacją w czasie. Podczas realizacji zadania materiał dokonana zostanie rejestracja materiału z użyciem rejestratora opracowanego w ramach zadania 1. Dane (sekwencje wideo) poddane zostaną analizie i przekształceniom wg wyżej wskazanych schematów celem określenia zestawu filtrów i przekształceń pozwalających uzyskać obraz o parametrach pozwalających na optymalną ekstrakcję cech. Zadanie to realizowane będzie współbieżnie z zadaniem 3, a wyniki obu zadań będą poddawane cyklicznej ewaluacji.

Zadanie 3
- reakcja prawidłowa - obecność środków psychoaktywnych w organizmie mało prawdopodobna;
- reakcja spowolniona - podejrzenie wpływu środków z grup pochodne morfiny, amfetaminy lub podobnych;
- brak reakcji - rozszerzenie źrenicy - podejrzenie wpływu środków typu marihuana, amfetamina, kokaina;
- brak reakcji zwężenie źrenicy - podejrzenie wpływu środków z grupy morfina, heroina lub podobnych

Zadanie 4
W ramach zadania nastąpi:
- określenie metod komunikacji i interakcji z użytkownikiem;
- wybór metod i kanałów prezentacji wyników;
- opracowanie szkieletu graficznego interfejsu użytkownika (bez opracowania szaty graficznej);
- opracowanie projektu korpusu obudowy w postaci modelu CAD;
- wykonanie prototypowego modelu zaprojektowanej obudowy;
- montaż i uruchomienie urządzenia poprzez integrację opracowanych uprzednio komponentów i modułów;
- testy i ewaluacja;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku Zapytanie ofertowe
branża Laboratoria
podbranża usługi laboratoryjne
kody CPV 73200000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się