Przetarg 7620555 - Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych...

   
Analizuj Zamówienie 7620555 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2020-07-31
przedmiot ogłoszenia
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie Numer referencyjny: ZP.26
10.16.2020.BŻ
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gmin Ostróda, Dąbrówno, Grunwald, oraz utrzymanie bazy z placem składowym”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)bazy wraz z placem składowym w w odl. do 10 km od m. Frygnowo;b)piasku wraz z załadunkiem;c)soli wraz z załadunkiem;d)mieszkanki piasku z solą 30 % wraz z załadunkiem;e)mieszanki piasku z solą 10 % (na pryzmy) wraz z załadunkiem;f)nośnika lub ciągnika o mocy pow. 80 kM dwunapędowy z pługiem średnim z lemieszem stalowym dziobowym -1 szt.;g)nośnika z piaskarko- solarką o pojemności min. 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym- 3 szt.;h)nośnika do piaskarko-solarki o pojemności min 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym – 1 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżanie dróg powiatowych;b)zwalczanie śliskości na drogach powiatowych;c)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;d)oznakowanie pojazdu w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;e)Wykonawca będzie ładował materiał uszorstniający z placów składowych3.Zamawiający wymaga aby nośniki z piaskarko-solarkami były wyposażone w urządzenie GPS wrazZ czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS oraz wszystkie towarzyszące opłaty obciążają Wykonawcę.4.Zamawiający na czas trwania umowy wypożyczy bezpłatnie Wykonawcy piaskarko- solarkę oraz pług średni jednostronny wraz z czołownicą;a)Wykonawca zobowiązuje się do użytkowania w/w sprzętu tylko i wyłącznie do pełnienia usługi objętej umową;b)Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji piaskarko-solarki (paliwo, płyny eksploatacyjne, koszty serwisu, drobne naprawy itp.);c)Po zakończeniu każdego sezonu zimowego Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia sprzętuZ błota, piasku oraz innych zanieczyszczeń. Sprzęt należ oczyścić z rdzy i pomalować farbami zabezpieczającymi oraz nawierzchniowymi. W okresie między sezonami zimowymi zobowiązany jest do przechowywania sprzętu w sposób zabezpieczający go przed wpływem warunków atmosferycznych (np. wiata, plandeka).d)Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu przekazany osprzęt w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.e)W przypadku nie oddania powierzonych urządzeń Zamawiający obciąży Wykonawcę pełną wartością tych urządzeń bez odliczenia wartości amortyzacji /wg aktualnie obowiązującej ceny na rynku/.5.Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.6.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.7.Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg podlegających zimowemu utrzymaniu.Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Miasta i Gminy Miłomłyn oraz Gminy Ostróda”1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a) nośnika do piaskarko- solarki o pojemności min. 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym -1 szt.,b) nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności min.5 t – 1 szt.,c) ciągnika o mocy powyżej 80 kM, dwunapędowym z lemieszem stalowym dziobowym –2 szt.,d) ładowarki o pojemności łyżki do 0,9m3 – 2 szt.2. Do obowiązków Wykonawcy należy:a) odśnieżanie dróg powiatowych (miejskich i pozamiejskich) oraz załadunku nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;b) zwalczaniu śliskości na drogach i ulicach powiatowych;c) zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;d) oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;3. Zamawiający wymaga aby nośnik z piaskarko- solarką był wyposażony w urządzenie GPS wrazZ czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS oraz wszystkie towarzyszące opłaty obciążają Wykonawcę.4. Zamawiający na czas trwania umowy wypożyczy bezpłatnie Wykonawcy piaskarko- solarkę oraz pług średni jednostronny wraz z czołownicą:a) Wykonawca zobowiązuje się do użytkowania w/w sprzętu, tylko i wyłącznie do pełnienia usługi objętej umową.b) Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty eksploatacji piaskarko-solarki (paliwo, płyny eksploatacyjne, koszty serwisu, drobne naprawy bieżące itp.).c) Po zakończeniu każdego sezonu zimowego Wykonawca zobowiązany jest do oczyszczenia sprzętu z błota, piasku oraz innych zanieczyszczeń. Sprzęt należ oczyścić z rdzy i pomalować farbami zabezpieczającymi oraz nawierzchniowymi. W okresie między sezonami zimowymi zobowiązany jest do przechowywania sprzętu w sposób zabezpieczający go przed wpływem warunków atmosferycznych (np. wiata, plandeka).d) Po wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu przekazany osprzęt w terminie 7 dni od daty zakończenia umowy.e) W przypadku nie oddania powierzonych urządzeń Zamawiający obciąży Wykonawcę pełną wartością tych urządzeń bez odliczenia wartości amortyzacji /wg aktualnie obowiązującej ceny na rynku/.5. Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.6. Wykonawca będzie załadowany materiałem uszorstniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);7. Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby;8. Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dąbrówno i Grunwald”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania: ciągnika o mocy powyżej 80 KM dwunapędowego z pługiem średnim stalowym dziobowym- 2 szt.;2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżanie dróg powiatowych;b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie o czasie rozpoczęciaI zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.5.Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg podlegających zimowemu utrzymaniu.
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Miłomłyn i Gminy Ostróda”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)ciągnika o mocy powyżej 80 KM dwunapędowego z pługiem średnim stalowym dziobowym-1 szt.b)ładowarki o poj. łyżki do 0,9 m3- 1 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżaniu dróg powiatowych pozamiejskich oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego - lampy błyskowe koloru żółtego,3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.5.Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)nośnika z piaskarko- solarką o pojemności min. 4 m3 z pługiem średnim jednostronnym- 2 szt.;b)nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o pojemności 1,5 - 3,0 t z pługiem lemieszowym gumowym przystosowanym do posypywania chodników – 2 szt.c)ciągnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym – 2 szt.d)ładowarki o poj. łyżki 0,90 m3 do odśnieżania – 1 szt.e)nośnika lub ciągnika ze szczotką do czyszczenia chodników – 1 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżaniu ulic powiatowych na terenie działania miasta Ostróda oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;b)odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu- max. 12 000 m2 na dobę;c)zwalczanie śliskości ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda;d)zwalczanie śliskości chodników:e)uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;f)ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;g)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;h)oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;i)Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego. Zamawiający poinformuje wykonawcę o dokładnej lokalizacji placu składowego (w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta);j)oczyszczanie pozimowe chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda,— w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości oraz jezdnia ulic na szerokości 0,75 m od krawężnika jezdni po obu stronach ulicy.3.Wykonawca powiadamia dyżurnego w Ostródzie lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 1 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany trasy pracy sprzętu w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje wykonawcę o zmianie tras.6.Zamawiający wymaga aby nośniki z posypywarkami były wyposażone w urządzenie GPS wraz z czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika - np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.7.Zamawiający określa trasy, na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.8.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg, ulic i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.
„Utworzenie i utrzymanie bazy z placem składowym w odl. do 5 km od m. Ostróda”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)bazy wraz z placem składowym w m. Ostróda lub w odl. 5 km od granic miasta;b)piasku wraz z załadunkiem;c)soli wraz z załadunkiem;d)mieszkanki piasku z solą 30 % wraz z załadunkiem;e)mieszanki piasku z solą 10 % (na pryzmy) wraz z załadunkiem.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a) zorganizować i utrzymać składowisko, które musi odpowiadać warunkom zawartym w pkt. 3.7 Ogólnych Specyfikacji. Dopuszcza się po uzgodnieniu, wykonanie placu składowego (składowiska) na gruncie naturalnym o zagęszczonym podłożu dla materiałów uszorstniających do zwalczania śliskości zimowej;b)wykonawca, który wygra przetarg musi przygotować materiały uszorstniające z zapasem na dwa tygodnie. Nie określa się limitu zabezpieczenia materiałowego na czasookres (2 tygodnie) jedynie ustala się, że materiał będzie w ciągłej dyspozycji w czasie pracy na danym składowiskuW ilościach zabezpieczających potrzeby;c)Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za materiały zużyte (czyli po zużyciu materiału do zwalczania śliskości na drogach i ulicach).d)wykonawca, który wygra przetarg przedstawi z każdej nowej partii materiałów do akceptacji Zamawiającemu aktualne i w oryginałach wyniki badań materiałów uszorstniających zgodnie z wymaganiami pkt 6 Ogólnych Specyfikacji; wykonawca przedstawi atesty i aprobaty na sól i piasek.3.Wykonawca w obecności Zamawiającego pobierze próbki do badania materiałów takich jak: mieszanka piasku z solą 30 %, mieszanka piasku z solą 10 % zgodnie z wymaganiami pkt. 3.7 Ogólnych Specyfikacji; wyniki badań Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginale;4.Zamawiający ma prawo wykonywać badania kontrolne z pobranych próbek na składowiskach w trakcie trwania akcji. W przypadku stwierdzenia, po otrzymaniu wyników badań, że materiały z każdej nowej partii materiału, stosowane przez Wykonawcę odbiegają od wymagań norm, Zamawiający nałoży kary zgodnie z umową.5.Zamawiający ma prawo kontrolować produkcję i sposób składowania materiałów oraz określać zapas (Zamawiający nie płaci za zapasy pozostałe na składowiskach po zimie).6.Wykonawca jest zobowiązany do załadunku materiałów do zimowego utrzymania dróg wszelkich pojazdów podstawionych przez Zamawiającego lub Wykonawców innych części zimowego utrzymania dróg na terenie działania Obwodu Drogowego nr 1 w Ostródzie. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o pojazdach podstawianych do załadunku.7.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych będzie gotowy do załadunku podstawionych pojazdów w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.8.Zamawiający będzie płacił Wykonawcy za materiały zużyte (czyli po zużyciu materiału do zwalczania śliskości na drogach i ulicach).
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu - utrzymanie bazy z placem składowym”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)bazy wraz z placem składowym w m. Morąg lub w odl. max.10 km od granic tego miasta;b)piasku wraz z załadunkiem;c)soli wraz z załadunkiem;d)mieszkanki piasku z solą 30 % wraz z załadunkiem;e)mieszanki piasku z solą 10 % (na pryzmy) wraz z załadunkiem;f)nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5- 3t przystosowanym do posypywania ulic -2szt.;g)nośnika z piaskarko- solarką o pojemności min. 5 m3 z pługiem średnim jednostronnym- 4 szt.;2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżaniu dróg i ulic powiatowych na terenie działania OD2;b)zwalczaniu śliskości na drogach i ulicach powiatowych na terenie działania OD2;c)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;d)oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;e)Wykonawca jest zobowiązany do załadunku materiałów do zimowego utrzymania dróg wszelkich pojazdów podstawionych przez Zamawiającego lub Wykonawców innych części zimowego utrzymania dróg na terenie działania Obwodu Drogowego nr 2 w Morągu. Zamawiający każdorazowo będzie informował Wykonawcę o pojazdach podstawianych do załadunku.,f)oczyszczanie pozimowe ulic powiatowych na terenie miasta Morąg - w przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będzie jezdnia ulic na szerokości 0,75 m od krawędzi jezdni po obu stronach ulicy.3.Wykonawca powiadamia dyżurnego w Morągu lub Kierownika Obwodu Drogowego Nr 2 o czasie rozpoczęcia i zakończenia akcji pracy w danym dniu.4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.5.Zamawiający wymaga, aby nośniki z posypywarką były wyposażone w urządzenie GPS wrazZ czujnikami posypu i płużenia. Każdy sprzęt musi być wyposażony w telefon komórkowy Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy system kontaktu dyżurnego ZDP lub OD z operatorem nośnika— np. kontakt o wyznaczonej godzinie lub konkretnym miejscu znajdowania się sprzętu. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu podgląd w czasie rzeczywistym pracy sprzętu wyposażonego w GPS poprzez odpowiedni program komputerowy. Wykonawca raz na miesiąc kalendarzowy przekaże Zamawiającemu zarchiwizowaną historię pracy sprzętu na nośniku elektronicznym. Koszt zakupu telefonu komórkowego, rozmowy telefoniczne oraz montaż urządzeń GPS obciążają Wykonawcę.6.Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia został określony w §18 SIWZ.
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Miasta i Gminy Morąg oraz Gminy Łukta”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem średnim z lemieszem gumowym -2 szt.b)nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem dziobowym -1 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in. na:a)odśnieżaniu dróg powiatowych (miejskich i pozamiejskich);b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego.3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.5.Zamawiający określa trasy na których odbywa się akcja zimowa i może je zmieniać w celu ułatwienia wykonania zadania informując o tym Wykonawcę.6.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Małdyty”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem średnim z lemieszem gumowym -1 szt.b)ładowarki o poj. łyżki min. 0,9 m3 -1 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżaniu dróg powiatowych oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnego za należyte wykonanie usługi;c)oznakowaniu pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego.3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęciaI zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.5.Ładowarka może być- na polecenie Zamawiającego - wykorzystana na terenie innych gmin (Morąg, Łukta, Miłakowo)6.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany miejsca pracy ładowarki na inne gminy w celu ułatwienia płynności zadania – Zamawiający poinformuje wykonawcę o zmianie tras.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg podlegających zimowemu utrzymaniu.
„Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Miłakowo”1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania: nośnika lub ciągnika o mocy powyżej 80 kM dwunapędowym z pługiem średnim z lemieszem gumowym -1 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżaniu dróg i ulic powiatowych (miejskie i poza miejskie);b)zapewnieniu dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnego za należyte wykonanie usługi;c)oznakowaniu pojazdu w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego.3.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.4.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu dróg i ulic podlegających zimowemu utrzymaniu.
„Zimowe utrzymanie chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg"1.Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania:a)ciągnika lub nośnika z pługiem średnim z lemieszem gumowym o szer. pługa do 1,5 m przystosowanym do odśnieżania chodników -1 szt.,b)nośnika lub ciągnika z rozsypywaczem o ładowności 2,5- 3 t przystosowanym do posypywania chodników -2 szt.c)nośnika lub ciągnika ze szczotką do oczyszczania chodników -1 szt.2.Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:a)odśnieżaniu chodników powiatowych na terenie działania miasta Morąg oraz załadunek nadmiaru śniegu na samochody samowyładowcze podstawione przez Zamawiającego;b)odśnieżanie, chodników, zatok parkingowych każdorazowo na zgłoszenie i według przedstawionego przez Zamawiającego wykazu- max. 10 000 m2 na dobę;c)zwalczanie śliskości chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg;d)zwalczanie śliskości chodników:Uprzątniecie błota i innych zanieczyszczeń z chodników;Ręczne odśnieżanie dojść do przejść dla pieszych;e)zapewnienie dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za należyte wykonanie usługi;f)oznakowanie pojazdów w sposób określony przez Zamawiającego- lampy błyskowe koloru żółtego;g)oczyszczaniu pozimowym chodników w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Morąg, -W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o konieczności wykonania tych prac przez Wykonawcę. Oczyszczaniu podlegać będą chodniki na całej ich szerokości.3.Wykonawca będzie załadowny materiałem uszostniającym z placu składowego.4.Wykonawca powiadamia dyżurnego Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu o czasie rozpoczęcia i zakończenia pracy przy akcji zimowej w danym dniu.5.Wykonawca w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych podstawi zamówiony sprzęt w czasie zaoferowanym w formularzu ofertowym od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Obwodu bez względu na porę doby.6.Zamawiający poda lokalizację placu składowego materiałów uszorsniajacych w m. Morąg lub w odl. max. 10 km od granic tego miasta, na którym będzie następował załadunek.7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wykazu chodników podlegających zimowemu utrzymaniu.
branża Drogownictwo
podbranża utrzymanie dróg
kody CPV 90620000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Warmińsko-Mazurskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Warmińsko-Mazurskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się