Zlecenie 10128278 - Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w tym polu...

   
Zamówienie 10128278 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-12-04
przedmiot zlecenia
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w tym polu poniżej podano najważniejsze informacje dot. przedmiotu zapytania - PEŁNA TREŚĆ
ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU "ZAPYTANIE OFERTOWE" I STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ PRZEDMIOTOWEGO OGŁOSZENIA. DOTYCZY: Robót budowlanych wraz z wykonaniem projektów w zakresie przebudowy istniejących obiektów magazynowo-przemysłowych wraz z zagospodarowaniem II piętra budynku socjalno-biurowego zlokalizowanych w Sosnowcu przy ulicy Schonów/Chemiczna. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane Kod CPV: 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 45000000-7 Roboty budowlane 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano prace projektowe i roboty bu

Powstaje w kontekście projektu
branża Budowlana - remonty, wykończenia, Projektowanie
podbranża malowanie, remont, wykończenie, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń, projekt budowlany
kody CPV 45000000, 45100000, 45310000, 45320000, 45330000, 45400000, 71248000, 71320000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: malowanie, remont, wykończenie , przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń , projekt budowlany

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10276032 2024-03-08
godz. 10:00
Podkarpackie 1. Zamówienie realizowane jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej na Osiedlu Stefana Grota Roweckiego na działce nr 3023/27 obręb...
10267004 2024-03-08
godz. 11:00
Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w budynku Kina w Cz...
10281873 2024-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Roboty konserwacyjno – naprawcze na terenie działania Ośrodka Infrastruktury w Białymstoku: Zadanie nr 1 – roboty konserwacyjno – naprawcze na terenie powiatów: grodzkiego – Bia...
10250226 2024-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz robót budowlanych w zakresie remontu i modernizacji budynku CTG. Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...
10282288 2024-03-12
godz. 12:00
Małopolskie Remont części korytarza w budynku DS-4 piętro 1 przy ul. Skarżyńskiego 9 w Krakowie
10261917 2024-03-15
godz. 00:00
Łódzkie Poszukuje firmy podwykonawczej do prac wykończeniowych - Łódź Poszukuje firmy podwykonawczej do prac wykończeniowych inwestycje to budynki mieszkalne oraz użyteczności publicznej zakr...
10267628 2024-03-17
godz. 00:00
Pomorskie Poszukuję ekipy (2-3 osoby) lub pracowników do prac wykończeniowych - Władysławowo Poszukuję ekipy (2-3 osoby) lub pracowników do zatrudnienia do prac wykończeniowych. Inwestycje to ...
10267606 2024-03-17
godz. 00:00
Mazowieckie Poszukuje brygady do wykończeń wnętrz - Warszawa Poszukuje brygady do wykończeń wnętrz Prace dotyczą budynków użyteczności publicznej Praca na terenie Warszawy Czekam na kontakt.
10266241 2024-03-19
godz. 11:00
Małopolskie Prace remontowe w Klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu
10279177 2024-03-23
godz. 00:00
Łódzkie Poszukuję poj. pracowników lub ekipy do wykończeń - Łódź W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję pracowników lub brygad/firm do współpracy, prac wykończeniowych. Realiza...