Zlecenie 9955208 - ZDP.UD.2230.36.2023 Nasadzenie drzew przy drogach...

   
Zamówienie 9955208 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-21
przedmiot zlecenia
ZDP.UD.2230.36.2023 Nasadzenie drzew przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wierzbinek

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Nasadzenie
drzew przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wierzbinek Przedmiotem zamówienia jest nasadzenie 92 sztuk drzew z gatunku klon kulisty, o obwodzie sadzonki mierzonej na wysokości 130 cm, co najmniej 6 cm przy drogach powiatowych na terenie Gminy Wierzbinek wraz z palikowaniem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w związku z koniecznością rekompensaty ubytku zieleni w środowisku, a także pielęgnacją wykonanych nasadzeń w okresie gwarancji. Sadzonki drzew dostarcza Wykonawca. 1 szt.
branża Tereny zielone
podbranża zieleń
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: zieleń

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10108249 2023-11-30
godz. 09:00
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE Ogłoszenie o aukcji (przetarg ustny) na zbycie majątku ruchomego - sprzedaż drewna należącego do PGW WP Zarząd Zlewni w Poznaniu, Nadzór Wodny Poznań sprzedaż
10080593 2023-12-01
godz. 10:00
URZĄD MIASTA CIECHANÓW Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ulica Śmiecińska w Ciechanowie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Śmiecińskiej wraz z budową ścieżki row...
10101750 2023-12-05
godz. 11:00
AQUAPARK POLKOWICE REGIONALNE CENTRUM REKREACYJNO-REHABILITACYJNE S.A. Kompleksowa usługa utrzymania czystości w obiekcie oraz usługa utrzymania zieleni i odśnieżania dróg, parkingów, chodników, ciągów komunikacyjnych na terenach przyległych do obiektu. Przedm...
10107893 2023-12-08
godz. 11:00
URZĄD MIASTA I GMINY NOWOGARD Zagospodarowanie Placu Wolności w Nowogardzie - kolejny Etap Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rewitalizacją Placu Wolności w Nowogardzie ( działki nr. 144/6, 143, 145, ...
10119048 2023-12-11
godz. 15:00
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM W SZCZECINIE Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne drzew tj.: Wykonanie przycięcia 21 szt. drzew oraz szpaleru drzew na terenie Osiedla Piastowskiego Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólny Dom w Szczecinie. jest ...
10107587 2023-12-13
godz. 12:00
STALOWOWOLSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu przyblokowego przy ul. Siedlanowskiego 2 w Stalowej Woli.2. W ramach zadania przewiduje się:- przebudowę ciągów komunikacyjnych,- monta...
10121519 2023-12-15
godz. 10:00
KLUB SPORTOWY SKARPA BYTOM 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Zielony kwartał KWK Rozbark – zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez utworzenie mieszkań treningowych”, którego elementami są ...
10092174 2023-12-18
godz. 11:00
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE USŁUGI SADZENIA ROŚLIN ORAZ UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH - USŁUGI ŚWIADCZENIA KOMPLEKSOWYCH PRAC OGRODNICZO-PORZĄDKOWYCH NA RZECZ AGH - KC-ZP.272-625/23
10089204 2023-12-21
godz. 09:00
MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ZAKŁAD BUDŻETOWY W TYCHACH Utrzymanie terenów zewnętrznych i budynków stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, administrowanych lub utrzymywanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach 1. Przedmiotem za...
10114083 2024-01-03
godz. 09:00
URZĄD GMINY WRÓBLEW „Poprawa infrastruktury kulturalno–sportowej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczno-kulturalne” Numer referencyjny: RIT.271.32.2023.RR 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „P...