Przetarg 9406644 - zawarcie umowy ramowej na usługisukcesywnego odbioru przez...

   
Analizuj Zamówienie 9406644 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2023-01-03
przedmiot ogłoszenia
zawarcie umowy ramowej na usługisukcesywnego odbioru przez Wykonawcę odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 1
5 01 01 z podziałem na zadania Numer referencyjny: 54/PN/2022
Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej z Wykonawcami świadczącymi na rzecz Zamawiającego usługi sukcesywnego odbioru odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1 odbiór odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, luzem pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z NIEruchomości zamieszkałych oraz NIEzamieszkałych w ilości 48.960 Mg.
Zadanie nr 2 odbiór odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w belach pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 4 788 Mg.
odbiór odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, luzem pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w ilości 48.960 Mg. Część nr 1 odbiór odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01, luzem pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych w ilości 48.960 Mg.
odbiór odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w belach pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 4 788 Mg. Część nr 2 odbiór odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01 w belach pochodzących z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 4 788 Mg.
branża Sprzątanie
podbranża wywóz śmieci, utylizacja, składowiska
kody CPV 90500000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Pomorskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: wywóz śmieci, utylizacja, składowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9559067 2023-03-30
godz. 09:00
PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. . Przedmiotem zamówienia jest świadczenie Usługa odbioru z miejsc wytwarzania, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytwarzanych przez Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o...
9566267 2023-03-30
godz. 10:00
AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE odbiór odpadów z nieruchomości znajdujących się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, o następujących kodach: 17 01 01 (gruz betonowy)17 01 02 (...
9566572 2023-04-03
godz. 12:00
URZĄD GMINY CZECHOWICE-DZIEDZICE Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Bieżące oczyszczanie miasta Czechowice-Dziedzice” obejmuje:- bieżące utrzymanie i opróżnianie koszy na odpady w tym mycie, dezynfekcja, naprawa;-...
9575421 2023-04-04
godz. 12:00
LOTOS KOLEJ SP. Z O.O. Załadunek, transport i zagospodarowanie odpadów – sukcesywna sprzedaż oleju przepracowanego w Gdańsku
9574106 2023-04-06
godz. 09:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KRAKOWIE 8_Usługi niszczenia odpadów na potrzeby Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz podległych jednostek Część 1: Niszczenie odpadów:-­ wyroby alkoholowe - różnego rodzaju - w op...
9549935 2023-04-17
godz. 10:00
URZĄD GMINY W KONDRATOWICACH ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY KONDRATOWICE W OKRESIE OD 01.06.2023 r. DO 31.12.2023 r. Numer referencyjny: WI.271.3.2023 Przedmiotem zamówienia...
9565820 2023-04-20
godz. 11:00
WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SP. Z O.O. Przetarg NIEograniczony na usługę odbioru z przetwarzaniem odwodnionych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 w ilości 5 000 Mg Numer referencyjny: 01/TN/2023 Przetarg NIEogra...
9559195 2023-04-20
godz. 11:00
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W JAROCINIE Odbiór wraz z załadunkiem, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu: 19 08 05) powstałych w Oczyszczalni Ścieków w Cielczy w okresie od ...
9572576 2023-04-25
godz. 08:00
MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE Odbiór i składowanie materiałów stanowiących odpad pofrezowy o kodzie odpadu 1703 01*lub 1703 03*stanowiący odpad z destruktu pochodzący z robót ziemnych frezowania lub rozbiórki dr...
9575709 2023-04-28
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU na świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów SPZOZ w Sanoku Numer referencyjny: SPZOZ/PN/04/2023 Przedmiotem zamówienia jest : świadczenie sukcesywnyc...