Przetarg 8455667 - Zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach przy ul....

   
Analizuj Zamówienie 8455667 (zakończone)
źródło Biuletyn Unijnych Zamówień Publicznych (TED)
data publikacji 2021-10-12
przedmiot ogłoszenia
Zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach przy ul. Wolności Numer referencyjny: PZP/TD-OBD/05994/2021
Przedmiotem Zamów
ienia jest zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach przy ul. Wolności w zakresie:
a) ETAP I: Budowa przyłącza kablowego SN 20kV relacji GPZ Pyrzowice Lotnisko – GPZ Pomłynie wraz z wymianą TR WN/SN w GPZ Pomłynie,
b) ETAP II: Budowa stacji GPZ 110/20kV Pyrzowice Lotnisko wraz z przebudową stacji PZO Mierzęcice,
c) ETAP III: Budowa odcinka sieci kablowej 110 kV GPZ Miasteczko – GPZ Pyrzowice Lotnisko,
d) ETAP IV: Budowa sieci kablowej 110 kV GPZ Pyrzowice Lotnisko – GPZ Siewierz i przebudowa sieci kablowej 15 kV PZO Mierzęcice – GPZ Siewierz.
Przedmiotem Zamówienia jest zasilanie Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach przy ul. Wolności w zakresie: a) ETAP I: Budowa przyłącza kablowego SN 20kV relacji GPZ Pyrzowice Lotnisko – GPZ Pomłynie wraz z wymianą TR WN/SN w GPZ Pomłynie, b) ETAP II: Budowa stacji GPZ 110/20kV Pyrzowice Lotnisko wraz z przebudową stacji PZO Mierzęcice, c) ETAP III: Budowa odcinka sieci kablowej 110 kV GPZ Miasteczko – GPZ Pyrzowice Lotnisko, d) ETAP IV: Budowa sieci kablowej 110 kV GPZ Pyrzowice Lotnisko – GPZ Siewierz i przebudowa sieci kablowej 15 kV PZO Mierzęcice – GPZ Siewierz. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w szczególności realizację wszystkich prac projektowych, tymczasowych, organizacyjnych, dostaw, usług, robót budowlanych, instalacyjnych, montażowych, w tym obejmujących również wszelkie prace konieczne dla usunięcia wad i usterek na podstawie udzielanej gwarancji i rękojmi, a także innych czynności oraz zadania i obowiązki, jakie ma zrealizować Wykonawca w celu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym także takie, które - pomimo że nie zostały wyraźnie wskazane - są konieczne dla ukończenia oraz bezpiecznej i właściwej eksploatacji przedmiotu zamówienia.
branża Energoelektryczna
podbranża sieci zewnętrzne
kody CPV 45220000, 45231400, 45310000, 45330000, 51100000, 71320000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Śląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: sieci zewnętrzne

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8537967 2021-12-03
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W RZESZOWIE Budowa przyłączy kablowych na terenie RE Leżajsk w miejscowościach Czarna, Krzemienica, Medynia Łańcucka, Rakszawa, Wydrze, Zalesie – 7 części.
8555351 2021-12-03
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Prace budowlane w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kontrahenta nr 20-G0/UP/00307 tj. farmy fotowoltaicznej w m. Wyrąb, gm. Sokołów Podlaski. OBI/20/2100947, D1GI/20OG00003...
8552267 2021-12-06
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ Przyłączenie do sieci 9 budynków letniskowych w m. Rajec Poduchowny gm. Jedlnia Letnisko - RE Radom
8560246 2021-12-08
godz. 09:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W ŁODZI Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy niskiego napięcia dla celów przyłączenia nowych odbiorców na terenie PGE Dystrybucja S.A. O...
8563192 2021-12-08
godz. 14:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU Opracowywanie dokumentacji projektowych i/lub budowie przyłączy elektroenergetycznych niskiego napięcia o długości nie przekraczającej 200 metrów na terenie działania Rejonu Energetycznego Ł...
8557456 2021-12-09
godz. 09:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W KALISZU Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: Salamony Czajków gmina wiejska nr dział.: 664 sprawa ZN/8739/4242MZI/2021/21063 749# Opracowanie projektu budowlanego pt. Przeb...
8559122 2021-12-09
godz. 09:00
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ Leszna Górna 1 [BBC22805] - modernizacja obw. Kościół Katolicki
8563070 2021-12-10
godz. 09:00
ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Mikołajki Pomorskie Mikołajki Pomorskie gmina wiejska nr dzial.: 482/4 335# Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa przył...
8545324 2021-12-15
godz. 10:00
PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA Opracowanie dokumentacji wraz z robotami budowlano-montażowymi w zakresie przyłączenia kontrahenta do sieci dystrybucyjne w podziale na 2 zadania: Zadanie Nr 1: (21-G7/UP/04442/1) w m. Płatk...
8555270 2021-12-28
godz. 11:00
ENEA CIEPŁO SP. Z O.O. Wymiana baterii akumulatorów na zasilaniu rozdzielni prądu stałego RPS4 i RPS5 w ENEA Ciepło sp. z o.o. Oddział Elektrociepłownia