Zlecenie 9357140 - Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów...

   
Zamówienie 9357140 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2022-12-05
przedmiot zlecenia
Zarządzanie zrekultywowanym składowiskiem odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowanym na działce
nr 17/2, 17/3 i 112/1, obręb Sulęcin-Szostakowice -gmina Siechnice.
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja, Sprzątanie, Ekologia, środowisko
podbranża administracja nieruchomości, wywóz śmieci, utylizacja, składowiska, ochrona środowiska
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Dolnośląskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Dolnośląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: administracja nieruchomości , wywóz śmieci, utylizacja, składowiska , ochrona środowiska

       
nr Termin Organizator Przedmiot
9438124 2023-01-31
godz. 10:00
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ ŻYRARDÓW SP. Z O.O. Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów PSZOK. Przedmiotem zamówienia jest obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych poprzez odbiór dostarczonych przez mieszkańców...
9448124 2023-02-03
godz. 10:00
SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE Usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z SPWZOZ w Stargardzie Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i ut...
9413243 2023-02-06
godz. 10:00
KATOWICKIE CENTRUM ONKOLOGII odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów medycznych Numer referencyjny: KCO/PN/1/2023 Przedmiotem zamówienia jest odbiór, wywóz (transport) i unieszkodliwianie odpadów me...
9411557 2023-02-06
godz. 10:00
URZĄD GMINY KARPACZ Odbiór odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych i NIEzamieszkałych z terenu Gminy Karpacz w roku 2023 Numer referencyjny: IGN.6232.82.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest świa...
9415501 2023-02-06
godz. 12:00
ZARZĄD ZWIĄZKU GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZGPD-7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Piława Górna Numer referencyjny: BZ.271.5.2023 Przedmiotem zamówienia jest: w...
9411785 2023-02-06
godz. 23:59
**** DANE PRYWATNE **** Zlecę wykonanie drenażu pod przydomową oczyszczalnię ścieków Zlecę wykonanie drenażu przydomowej oczyszczalni ścieków. w skład prac wchodzi wywóz starego drenażu oraz montaż ...
9411590 2023-02-07
godz. 12:00
URZĄD GMINY ŻYRAKÓW Odbiór odpadów komunalnych oraz porządkowanie i wywóz odpadów stałych z miejsc użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Żyraków. Numer referencyjny: IiGK.271.1.2...
9426257 2023-02-13
godz. 09:30
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI S.A. W BIELSKU-BIAŁEJ ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW O KODZIE 19 12 12 POWSTAŁYCH PO WSTĘPNYM PRZETWORZENIU I ROZDROBNIENIU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH z Zakładu Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej...
9423229 2023-02-13
godz. 10:00
NADLEŚNICTWO RUSZÓW Działania środowiskowe związane z czynną ochroną głuszca na terenie Nadleśnictwa Ruszów w 2023 roku Numer referencyjny: ZG.270.1.1.2023 Przedmiotem zamówienia są „Działania śro...
9408532 2023-02-15
godz. 09:00
GMINA MIASTO EŁK Likwidacja dzikiego wysypiska na działce nr 2156/31, obręb 2, Gmina Miasto Ełk Numer referencyjny: O-ZP.271.49.2022 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na likwidacji dzikiego...