Przetarg 8537092 - Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Trzcianka....

   
Analizuj Zamówienie 8537092 (zakończone)
źródło Biuletyn Zamówień Publicznych
data publikacji 2021-11-18
przedmiot ogłoszenia
Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami Gminy Trzcianka.

Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie zabudowanymi nieruchomo
ciami będącymi własnością Gminy Trzcianka, obejmujące m. in.: a. bieżące administrowanie nieruchomościami, utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem; b. sporządzanie planu remontów, zlecanie okresowych przeglądów budynków, prowadzenie książek obiektów budowlanych; c. prowadzenie gospodarki finansowo-księgowej, a w szczególności naliczanie, gromadzenie, rozliczanie opłat z tytułu czynszów od najemców, przekazywanie wpływów Zamawiającemu, sporządzanie rozliczeń finansowych i ich przekazywanie Zamawiającemu, d. windykacja należności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

RI.271.94.2021
branża Nieruchomości, grunty, parkingi, administracja
podbranża administracja nieruchomości
kody CPV 70330000
forma przetarg nieograniczony
typ ogłoszenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Wielkopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: administracja nieruchomości

       
nr Termin Organizator Przedmiot
8553255 2021-12-02
godz. 11:00
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KIELCACH Zarządzanie lotniskiem w Masłowie k. Kielc w imieniu i na rzecz Zarządu Województwa Świętokrzyskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegają...
8461287 2021-12-03
godz. 14:00
URZĄD GMINY BABICE Administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Babice na czas od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
8554460 2021-12-06
godz. 10:00
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W SZCZECINIE Świadczenie usług konserwacyjnych w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie Część 1: świadczenie usług konserwacyjnych oraz pogotowia awaryjnego w zakresie instalacji sanitarnyc...
8558513 2021-12-06
godz. 11:00
URZĄD MIASTA BOBOLICE „Administrowanie budynkami lokalami stanowiącymi zasób mieszkaniowy Gminy Bobolice oraz lokalami użytkowymi i garażami będącymi własnością Gminy Bobolice w 2022 roku” 1. Przedmiotem zamówie...
8564031 2021-12-07
godz. 09:00
URZĄD MIASTA IŁAWA Zarządzanie cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa zarządzania cmentarzem komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie2. Przedmiot zamówienia ...
8525840 2021-12-07
godz. 10:00
ZARZĄD USŁUG KOMUNALNYCH W STARGARDZIE Administrowanie oraz obsługa eksploatacyjna i remontowa cmentarzy komunalnych w Stargardzie Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych usług związanych z administrowanie...
8557865 2021-12-08
godz. 14:00
PFR NIERUCHOMOŚCI S.A. Świadczenie usług administrowania w Toruniu przy ul. Okólnej
8566694 2021-12-10
godz. 10:00
GMINNY ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO Prowadzenie targowiska miejskiego usytuowanego przy ul. Plac Targowy w Strzelcach Opolskich w 2022 r.
8568935 2021-12-10
godz. 10:00
URZĄD MIASTA MRĄGOWO Prowadzenie i utrzymanie amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Jaszczurcza Góra w MrągowieW zakresie utrzymania obiektu amfite...
8523935 2021-12-15
godz. 11:00
URZĄD MIASTA KRAKÓW Świadczenie usług operatora Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Numer referencyjny: OR-10.271.93.2021 1. Nazwa przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego: „Świadczenie ...