Zlecenie 7297591 - ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup oscyloskopu cyfrowego 4...

   
Analizuj Zamówienie 7297591 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-01-23
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE – zakup oscyloskopu cyfrowego 4 kanałowego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo - rozwojoweg
o nowych technologii w transporcie elektrycznym”

Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-0007/15-03 pn. „Utworzenie centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cel zamówienia Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu wybór Dostawcy zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” w myśl dostępności zgodnie z dokumentem pn. „Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020” wraz z załącznikami. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia, Laboratoria
podbranża sprzęt laboratoryjny, maszyny i sprzęty inne
kody CPV 31700000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubuskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubuskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się