Zlecenie 7391618 - ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY...

   
Analizuj Zamówienie 7391618 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-18
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA IDENTYFIKACJA/DIAGNOZA – Indywidualne spotkania z Doradcą zawodow
ym ORAZ POŚREDNICTWO PRACY

Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Aktywizacja młodzieży NEET” Oś priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia.

Wsparciem zostanie objętych 100 osób (60 kobiet i 40 mężczyzn), są to wyłącznie młode osoby fizyczne, zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat. Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.

W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości lub części ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Szczegółowe wymagania oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym. Cel zamówienia Celem zamówienia jest wybór wykonawcy przeprowadzenia IDENTYFIKACJI/DIAGNOZY - Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym oraz pośrednictwa pracy Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuje IDENTYFIKACJĘ/DIAGNOZĘ - Indywidualne spotkania z Doradcą zawodowym oraz pośrednictwa pracy dla 100 Uczestników Projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Zapytanie ofertowym.
branża Praca
kody CPV 79611000, 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Kujawsko-Pomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się