Zlecenie 7391572 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0140/MENTOR/1 - wyłonienie...

   
Analizuj Zamówienie 7391572 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-18
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0140/MENTOR/1 - wyłonienie mentora

W związku z realizacją projektu „Wystartuj z POWER-em!”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom Projektu (min.1 max. 45 osób). Cel zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradczych o charakterze wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom Projektu „Wystartuj z POWER-em!” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 20 godzin zegarowych doradztwa mentorskiego na rzecz 1 uczestnika projektu.


Celem głównym projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.05.2021 roku jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców woj. małopolskiego, w szczególności z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu wypracowanym w projekcie innowacyjnym PO KL (PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”), która przełożyć się ma na podjęcie zatrudnienia przez min. 42 % osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 57 % osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji.

Usługa ma charakter bezpośrednich spotkań i kontaktów z uczestnikiem. Koncepcja realizacji usługi powinna opierać się na rezultatach i modelu „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” (http://lubuskimentoring.pl/).

Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi mentoringu, w ramach której zapewnione zostanie:
przeprowadzenie usługi doradczej,
wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wystartuj z POWER-em!”
prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań,
sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin mentorskich w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie mentoringu w projekcie. Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług doradczych o charakterze wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom Projektu „Wystartuj z POWER-em!” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający przewiduje przeznaczyć średnio 20 godzin zegarowych doradztwa mentorskiego na rzecz 1 uczestnika projektu.


Celem głównym projektu zaplanowanym do osiągnięcia do 31.05.2021 roku jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców woj. małopolskiego, w szczególności z powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach programu aktywizacji wypracowanego w oparciu o model mentoringu wypracowanym w projekcie innowacyjnym PO KL (PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”), która przełożyć się ma na podjęcie zatrudnienia przez min. 42 % osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami) oraz min. 57 % osób, które nie są w najtrudniejszej sytuacji.

Usługa ma charakter bezpośrednich spotkań i kontaktów z uczestnikiem. Koncepcja realizacji usługi powinna opierać się na rezultatach i modelu „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” (http://lubuskimentoring.pl/).

Oferenci są zobowiązani do świadczenia usługi mentoringu, w ramach której zapewnione zostanie:
przeprowadzenie usługi doradczej,
wypełnienie dokumentacji projektu zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego;
uczestnictwa w działaniach ewaluacyjnych projektu (odpowiadanie na maile, telefony, ewentualny udział w spotkaniach podsumowujących, wypełnianie sprawozdań, ankiet ewaluacyjnych),
ochrony danych osobowych oraz współpracy z personelem projektu,
informowanie uczestników o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Wystartuj z POWER-em!”
prawidłową i efektywną realizację powierzonych zadań,
sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w okresach miesięcznych protokołu wskazującego prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin mentorskich w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie mentoringu w projekcie.
branża Edukacja, szkolenia, Praca
podbranża kursy i szkolenia inne
kody CPV 85312320
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Małopolskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Wielkopolskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się