Zlecenie 7526882 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92/WSH/EFS_IK/2020 dot. zakupu...

   
Zamówienie 7526882 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-06-09
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 92/WSH/EFS_IK/2020 dot. zakupu Licencji do Systemu, Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów o
raz integrację z programami funkcjonującymi na uczelni, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole HUMANITAS

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Licencji do Systemu, Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów oraz integrację z programami funkcjonującymi na uczelni, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
2. Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia określony jest w Załączniku 1 do Zapytania Ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którymi zostanie podpisana umowa na zakup Licencji do Systemu i Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów oraz integrację z programami funkcjonującymi na uczelni, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu, szczegółowo opisanych w Załączniku 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. Cel zamówienia Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe dot. zakupu Licencji do Systemu, Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów oraz integrację z programami funkcjonującymi na uczelni, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole HUMANITAS w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 zwanego dalej Projektem. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Licencji do Systemu, Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów oraz integrację z programami funkcjonującymi na uczelni, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.
2. Szczegółowy Opis Przedmiot Zamówienia określony jest w Załączniku 1 do Zapytania Ofertowego - Opis Przedmiotu Zamówienia.
3. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy, z którymi zostanie podpisana umowa na zakup Licencji do Systemu i Wdrożenie Systemu dotyczącego obsługi toku studiów oraz integrację z programami funkcjonującymi na uczelni, świadczenie Usług Utrzymania oraz świadczenie Usług Rozwoju w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu, szczegółowo opisanych w Załączniku 1 do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków na Bazie Konkurencyjności szczegóły znajdują się w Zapytaniu ofertowym (załącznik)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania
72253200-5 Usługi w zakresie wsparcia systemu
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72000000-5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
72212000-4 Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego
72000000-5 Usługi informatyczne,
48610000-7 Systemy baz danych
79632000-3 Szkolenie pracowników
branża Komputery, informatyka, technika biurowa
podbranża oprogramowanie komputerowe
kody CPV 48000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji cała Polska
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Śląskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się