Zlecenie 6650904 - ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.4/MATEO DOTYCZĄCE DOSTAWY...

   
Analizuj Zlecenie 6650904 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2019-03-18
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/1.4/MATEO DOTYCZĄCE DOSTAWY MIESZAŁKI DO MIESZANIA CIAST

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe MATE
O Stanisław Cabaj zaprasza do złożenia oferty na dostawę mieszałki do mieszania ciast (1 szt.) w ramach projektu pn. „PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI NA RYNKU PHU MATEO WSKUTEK WDROŻENIA REKOMENDACJI STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0025/18. Cel zamówienia Dostawa mieszałki do mieszania ciast (1 szt.). Przedmiot zamówienia Mieszałka do mieszania ciast (1 szt.).
Minimalne parametry urządzenia:
- Pojemność: 3 worki mąki/ ~150-200 kg ciasta;
- Odpowiedni kąt ustawienia mieszadeł łopatkowych w stosunku do ich osi;
- Przeciwbieżne obracanie mieszadeł;
- Elektryczna kontrola;
- Programator czasu procesu ugniatania;
- Wykonanie konstrukcji: stal nierdzewna;
- Moc: 5,2 Kw;
- Zasilanie: 400 – 3PH – 60Hz;
- Moduł mieszający wykonany ze stali nierdzewnej, ruchomy z wyjmowalnymi wałami do łatwego czyszczenia;
- Cylinder kompresyjny z twardej stali;
- Automatyczna kontrola cyklu pracy z fotokomórką w celu synchronizacji pracy innych urządzeń;
- System chłodzenia;
- Automatyczny zbiornik miksujący z opcją wyładowczą;
- Panel elektryczny.

WSZYSTKIE OFERTY, KTÓRE NIE BĘDĄ SPEŁNIAŁY WW. WYMOGÓW W ZAKRESIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRZEDMIOTU DOSTAWY ZOSTANĄ ODRZUCONE.
Na Oferencie ciąży obowiązek przedłożenia oferty spełniającej wszelkie wymogi formalne i merytoryczne. W sytuacji, gdy z przedłożonej oferty nie będzie jednoznacznie wynikało, iż spełnia ona wymagania określone w zapytaniu ofertowym wówczas Zamawiający odrzuci ofertę ze względu nie niespełnianie wymogów. Z tego względu każdy Oferent winien szczegółowo przeanalizować wymagania stawiane środków trwałych będących przedmiotem zapytania ofertowego i sporządzić specyfikację jednoznacznie odnoszącą się do wszystkich wymogów wskazanych przez Zamawiającego.
branża Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia
podbranża maszyny przemysłowe
kody CPV 42215000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Podkarpackie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Podkarpackie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się