Zlecenie 7385469 - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 z dnia 13.03.2020 Zakup...

   
Analizuj Zamówienie 7385469 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2020-03-13
przedmiot zlecenia
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8 z dnia 13.03.2020

Zakup materiałów i robót budowlanych w zakresie Drzwi płycinowych i ościeżnic o
bejmujących 76 szt. wraz z montażem i instalacją zgodnie za poniższą specyfikacją

1. Skrzydło drzwiowe, system przylgowy, Lamistone, biały kolor 258, standard polski, 090, wysokość standardowa, strona wg. Projektu i pomiarów, 3 zawiasy tyb B- ocynk srebrny, K220 WK srebrny, plaster miodu, bez szyby, zabezpieczenie dolnego ramiaka przed nadmiernym działaniem wilgoci,
Podcięcie wentylacyjne
Ościeżnice: regulowana, system DIN; biała Lamistone 258; standard polski; 090; wysokość standardowa, 3 zawiasy tyb B- ocynk srebrny; blacha zamka srebrny.
32 szt
2. Skrzydło drzwiowe, B0, Lamistone, biały kolor 258, standard polski, 110, wysokość standardowa, strona wg. Projektu i pomiarów, 3 zawiasy tyb B- ocynk srebrny, K220 WK srebrny, plaster miodu, bez szyby,
Podcięcie wentylacyjne
Ościeżnice: regulowana, system DIN; biała Lamistone 258; standard polski; 110; wysokość standardowa, 3 zawiasy tyb B- ocynk srebrny; blacha zamka srebrny
3 szt
3. Skrzydło drzwiowe 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001, Aprobata techniczna AT-15-6411/2016, laminowane CPL 0,2 mm, kolor szary, przeszklenie kwadratowe- typ 02SM lub bulaj, zabezpieczony dół od wilgoci z metalową ościeżnicą regulowaną malowaną, kolor szary, szer 90, 2 szt
4. Skrzydło drzwiowe 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001, Aprobata techniczna AT-15-6411/2016 laminowane CPL 0,2 mm, kolor szary, przeszklenie kwadratowe- typ 02SM lub bulaj, zabezpieczony dół od wilgoci z metalową ościeżnicą regulowaną malowaną, kolor szary, szer. 110, 6 szt
5. Skrzydło drzwiowe 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001, Aprobata techniczna AT-15-6411/2016, lamistone biały 258, z regulowaną ościeżnicą drewnianą DIN, kolor Lamistone biały 258, pełne, zabezpieczony dół od wilgoci, szer 90, 14 szt
6. Skrzydło drzwiowe 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001, Aprobata techniczna AT-15-6411/2016, lamistone biały 258, z regulowaną ościeżnicą drewnianą DIN, kolor Lamistone biały 258, pełne, zabezpieczony dół od wilgoci, szer 110, 11 szt
7. Skrzydło drzwiowe 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001, Aprobata techniczna AT-15-6411/2016, lamistone biały 258, z regulowaną ościeżnicą drewnianą DIN, kolor Lamistone biały 258, pełne, zabezpieczony dół od wilgoci, uszczelka opadająca, szer 90, 2 szt
8. Skrzydło drzwiowe 3 klasa wytrzymałości mechanicznej tj. ciężkie warunki eksploatacji wg PN-EN 1192:2001, Aprobata techniczna AT-15-6411/2016, lamistone biały 258, z regulowaną ościeżnicą drewnianą DIN, kolor Lamistone biały 258, pełne, zabezpieczony dół od wilgoci, uszczelka opadająca, szer 110, 6 szt

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych powyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w Opisie Przedmiotu Zapytania standardów. Wszelkie odstępstwa / rozwiązania równoważne od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań.

Jeśli w dołączonej dokumentacji występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w dokumentacji zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Cel zamówienia Zakup materiałów i robót budowlanych w zakresie Drzwi płycinowych i ościeżnic obejmujących 76 szt. wraz z montażem i instalacją na potrzeby projektu Przedmiot zamówienia Zakup materiałów i robót budowlanych w zakresie Drzwi płycinowych i ościeżnic obejmujących 76 szt. wraz z montażem i instalacją zgodnie ze specyfikacją z zapytania


Jeśli w dołączonej dokumentacji występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, norm, należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, norm i jakości. Jeżeli w dokumentacji zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
branża Ślusarka i stolarka otworowa, szklarstwo
podbranża okna, drzwi
kody CPV 45000000
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie ,dostawy
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Lubelskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Lubelskie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się