Zlecenie 9954047 - Zapytanie ofertowe nr. 5_2023 W związku z realizacją...

   
Zamówienie 9954047 (zakończone)
źródło Internet
data publikacji 2023-09-20
przedmiot zlecenia
Zapytanie ofertowe nr. 5_2023 W związku z realizacją projektu nr RPZP.01.05.00-32-T075/21-00 pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy A
TLANTIS KUŁAKOWSCY Spółka Jawna poprzez stworzenie nowego miejsca wypoczynku oraz wdrożenie innowacyjnych usług i rozwiązań w obszarze prowadzenia campingu” Przedmiotem postępowania jest wybudowanie infrastruktury drogowej i zagospodarowania terenu na podbudowie betonowej oraz piasku umożliwiającej poruszanie się po niej pojazdów o masie do 3,5 t. wg. załączonego PZT stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/2022. Wykonawca powinien wykonać drogi dojazdowe z płyt JUMBO dowolnego producenta Powierzchnia zabudowy drogowej jaką należy wykonać to : 1. 500mb dróg z płyt JUMBO 2. 500mb ścieżek z płyt JUMBO Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest: Kopań 58, 76-150 Darłowo

Powstaje w kontekście projektu
RPZP.01.05.00-32-T075/21 - Wzrost konkurencyjności firmy ATLANTIS KUŁAKOWSCY Spółka Jawna poprzez stworzenie nowego miejsca wypoczynku oraz wdrożenie innowacyjnych usług i rozwiązań w obszarze prowadzenia campingu
branża Drogownictwo
podbranża drogi, ulice, autostrady, obwodnice
kody CPV 45000000, 45233120
forma zapytanie ofertowe
typ zlecenia usługi, wykonanie
kraj realizacji Polska
województwo realizacji Zachodniopomorskie
kraj organizatora Polska
województwo organizatora Mazowieckie

Zamieszczone dane to tylko fragment informacji – aby uzyskać dostęp aktywuj darmowy test lub zaloguj się

WYŚWIETL PODOBNE ZAMÓWIENIA Z BRANŻY: drogi, ulice, autostrady, obwodnice

       
nr Termin Organizator Przedmiot
10118372 2023-12-14
godz. 13:00
NADLEŚNICTWO MIĘDZYLESIE Przebudowa ciągu pieszego, będącego zejściem do gardzieli potoku "Wilczka" w Międzygórzu - III Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa oraz przebudowa schodów kamiennych, będących zejściem do...
10119690 2023-12-15
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W WAŁBRZYCHU Zamówienie obejmuje: wykonanie w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych na niżej wymienionych odcinkach dróg powiatowych: 1) droga powiatowa 2...
10123741 2023-12-18
godz. 08:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BOCHNI Z SIEDZIBĄ W NOWYM WIŚNICZU 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi powiatowej 2086K w km od 0+482,69 do km 0+652,04 w miejscowości Bochnia, Powiat Bocheński.2. Zakres robót obejmuje wykonanie:1) rozbudowy jezdn...
10119324 2023-12-18
godz. 10:00
URZĄD GMINY BOBROWICE Przebudowa drogi w miejscowości Bronków Przebudowa odcinka drogi gminnej na łącznej długości 0,562km polegająca na usunięciu istniejącej nawierzchni z kruszywa, wykonaniu koryta ziemnego dl...
10123038 2023-12-19
godz. 09:00
STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej Nr 1030R Grębów – Stany w m. Krawce na odcinkach w km 4+305 – 5+010 oraz 5+852 – 6+431,60.2. Zakres zadania obejmuje w szczególnośc...
10072436 2023-12-19
godz. 10:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 na odc. w m. Zawiercie (Kromołów-Żerkowice) Opis: Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dro...
10121325 2023-12-20
godz. 11:00
URZĄD GMINY KARNICE 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dreżewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie wykonawczym, przedmiarze, Szczegółowej Specyfi...
10092103 2023-12-28
godz. 09:00
PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU Roboty w zakresie budowy dróg - Roboty budowlane związane z Łapy-Roszki Wodźki-Wysokie Mazowieckie-budowa i rozbudowa DW Nr 681, 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inż. i niezbędną infrast...
10121107 2023-12-28
godz. 10:00
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SIEMIATYCZACH Roboty w zakresie budowy dróg - ”Remont dróg przygranicznych zniszczonych podczas budowy zapory i ruchu ciężkiego sprzętu wojskowego” 13+176 – 13+576 (0,400 km)
10109749 2024-01-04
godz. 11:00
GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OLSZTYNIE Polska - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych - Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK58, DK63 w gm. Pisz w woj. warmińsko-mazurskim – robota budowlana Przedmiotem zamówie...